17 березня 2021 року на будівельному факультеті відбулася зустріч з основними стейхколдерами факультету зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Метою зустрічі було обговорення оновлених освітніх програм для студентів ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» спеціальності.
Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства. Ключовим завданням такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розробки освітніх програм. Участь стейкхолдерів дозволяє закладу вищої освіти виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної освітньої програми становитиме «якість освіти».
В рамках зустрічі було долучено зовнішніх стейкхолдерів до оновлення освітніх програм з метою налагодження взаємозв’язку між студентами, викладачами та роботодавцями. Учасниками зустрічі були студенти бакалаври 4 курси та магістранти 1 курсу, члени робочої (проектної) групи за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», представники відділу якості ліцензування та акредитації, представники деканату будівельного факультету, представники управління архітектури Сумської міської ради, члени Сумської обласної організації спілки архітекторів України, стейкхолдери провідних виробничих підприємств – ТОВ “СІАП”, ДПТП «Сумбудпроект», ТОВ «Крокус інжиніринг».
Членами робочої групи (проектної) групи за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» було представлено презентацію освітніх програм ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» та навчальних планів. В процесі обговорення зовнішніми стейкхолдерами було надано пропозиції та рекомендації щодо покращення освітніх програм. Зокрема, представники управління архітектури Сумської міської ради запропонували внести до освітніх компонентів ОС «Магістр» вивчення законодавчих елементів регулювання землеустрою та землевідведення. Представники проектних організацій зауважили на важливості практичної підготовки студентів під час проходження ними виробничих практик. Зовнішніми стейкхолдерами було підтримано «особливості» освітніх програм, що спрямовані на особливості містобудівного та архітектурного проектування в Північно-східному регіоні України.