Розгляд ОПП БЦІ ОС Магістр 2024

Проект ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” для ОС “Магістр” для 2024 року набору

Проект стандарту вищої освіти України 

Рівні національної  рамки кваліфікацій 

Наказ №534-к від 02,10.2023 р. про затвердження складу проектних груп 

Наказ №151-к від 28.03.2023 р. Про введення в дію освітніх програм