2023 рік набору

ПРОЕКТ  ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціаль ністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” (2023-2024) 

 Проект стандарту вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для ОС «Магістр» 

Розгляд ОПП “Будівництво та цивільна інженерія”  ОС “Магістр” на 2023-24 н.р.

Засідання стейкхолдерів №1  ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 20 лютого 2023 року (протокол №1)

20 лютого 2023 року на факультеті Будівництва та транспорту відбулися засідання проектних груп за ОПП:

– “Архітектура та містобудування” РВО “Бакалавр”, «Магістр».

– “Будівництво та цивільна інженерія” РВО “Бакалавр”, «Магістр» (засідання у змішаному форматі).

– ОПП “Автомобільні дороги та транспортні споруди” за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” РВО “Бакалавр”,

– ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” за спеціальністю 275 “Транспортні технології (за видами) РВО “Бакалавр”

З метою підвищення якості підготовки фахівців відповідного напрямку проектні групи ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» РВО “Бакалавр” та «Магістр» запропонували зміни до переліку компонентів освітньо-професійних програм, які відображено в проекті ОПП

Засідання стейкхолдерів №2 ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 15 березня  2023  року

15 березня 2023 року на факультеті Будівництва та транспорту відбулася відкрита зустріч із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» за двома рівнями вищої освіти. Зустріч проходила в рамках оновлення освітньо-професійних програм з метою удосконалення їх структури. У відкритій зустрічі участь взяли члени проектних груп, зовнішні стейкхолдери, представники академічної спільноти, здобувачі освіти. Серед присутніх на зустрічі були директор ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» Микола Гречаниченко, директор НВП «Будівельна наука» Академії будівництва України Вадим Шпота, ведучий інженер «Крокус Інжиніринг» Богдан Беліченко, доктор технічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Талят Азізов.

Наталія Срібняк  (гарант ОПП за РВО «Магістр») та Людмила Циганенко (гарант ОПП за РВО «Бакалавр») представили проекти оновлених освітніх програм з урахуванням пропозицій, які було сформульовано під час засідань проектних та робочих груп. Під час обговорення ОПП стейкхолдерами було озвучено їх бачення ОПП та внесені деякі пропозиції щодо корегування назв окремих освітніх компонентів. До ОПП  РВО «Магістр» було додано новий ОК 11 «Технічна експлуатація інженерних мереж будівлі».

На зустрічі було прийнято рішення: врахувати пропозиції щодо корегування назв освітніх компонентів для ОПП «БЦІ» РВО «Бакалавр», розширити перелік ОК для ОПП «БЦІ» РВО Магістр  та внести їх до ОПП на 2023-2024  н.р.