СЕМІНАР-ЛЕКЦІЯ ВІД RGM-ГРУП

22.02.24 року на факультеті відбувся семінар-лекція від RGM-груп – стейкхолдерів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія та 191 Архітектура та містобудування.

Даний захід проводився для студентів 2 курсу ОПП «Автомобільні дороги та транспортні споруди», 2,3  курсів ОПП «Будівництво та цивільні інженерія», 1-2 курсів ОПП “Архітектура та містобудування” факультету та студентів Сумського будівельного коледжу спеціальності «Автомобільні дороги».

Для процесу навчання є особливо важливим передача досвіду та знань здобувачам освіти фахівцями-практиками які безпосередньо займаються будівництвом.  Саме тому семінар-лекція проводилась з метою надання актуальної інформації з технології влаштування дорожнього покриття та використання сучасної будівельної техніки що залучається у  технологічному процесі, її проводив головний інженер компанії Олександр Кучеренко.   Вона була поділена на дві частини :

теоретичну, яка проходила в укритті гуртожитку СНАУ ( для безпеки студентів під час повітряної тривоги) і розкривала питання технології формування дорожнього покриття;

 практичну, яка пройшла у лабораторії кафедри будівельних конструкцій, де було представлено будівельну техніку що задіяна в технологічному процесі

 Декан факультету СОЛАРЬОВ Олександр підкреслив, що даний захід є першим з циклу фахових семінарів- лекцій від стейкхолдерів, що дозволить здобувачам освіти інтегруватися в сферу роботодавців, бути в руслі актуальних подій по відновленню Сумщини та подалі пройти практику на виробництві.  Завідувачка кафедри будівельних конструкцій ЦИГАНЕНКО Людмила надала студентам будівельного коледжу актуальну інформацію щодо можливості ними продовжити навчання для отримання ОС Бакалавр на ОПП «Автомобільні дороги та транспортні споруди» СНАУ.