Циганенко Людмила Анатоліївна – к.т.н., доцент, декан будівельного факультету СНАУ

Срібняк Наталія Миколаївна – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій, гарант освітньої програми МАГІСТР, заступник декана будівельного факультету СНАУ з наукової роботи, амбасадор бренду

Циганенко Геннадій Михайлович – старший викладач кафедри будівельних конструкцій СНАУ

Савченко Олександр Сергійович – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій, заступник декана  будівельного факультету з навчальної роботи