В системі дистанційного навчання Moodle за посиланнями:

 Студент-магістрант 1м курсу навчання 2023 року має  можливість обрати  дисципліни за вибором із списку запропонованих дисциплін вибіркового блоку за двома категоріями- “блок дисциплін загальної підготовки” та “блок дисциплін фахової підготовки”.

Для доступу до системи Moodle студент повинен бути авторизованим  в цій системі.

Блок вибіркових дисциплін ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ для ОС “Магістр” 2023 р. набору

ПРАВИЛА ВИБОРУ   ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Здобувачі першого курсу магістратури 2023 року набору можуть обрати дисципліну вибіркового циклу БЛОКУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Вибіркова компонента блоку загальної підготовки вивчається в 2-му семестрі на 1-му курсі навчання.

За рейтингом буде обрана 1 (одна) вибіркова дисципліна з 3-х (трьох), що пропонуються. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 5,0 кредитів ЄКТС. Загалом на вивчення вибіркової дисципліни блоку загальної підготовки  виділено 5,0 кредитів ЄКТС.

Обрана дисципліна буде зазначена в індивідуальному  навчальному плані кожного студента, а результати навчання будуть відображені в додатку до диплому.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів.

Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.
Окрім заповнення електронної форми, студент зобов’язаний оформити паперовий варіант заяви для зарахування до групи по вивченню вибіркових дисциплін. Бланк заяви можна завантажити за посиланням: ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВУ

 

Якщо з певних причин не можливо особисто здати до деканату паперову заяву, то необхідно надіслати її скан-копію на адресу деканату stroifakultet@gmail.com. В темі електронного листа вказати “Заява щодо вибору ВК студента (ПІБ) групи (…….).

 

 

Блок вибіркових дисциплін ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ для ОС “Магістр” 2023 р. набору

ПРАВИЛА ВИБОРУ   ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Здобувачі першого курсу магістратури 2023 року набору можуть обрати дисципліни вибіркового циклу БЛОКУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Вибірковікомпоненти блоку фахової підготовки вивчаються в 3-му семестрі на 2-му курсі навчання.

За принципом рейтингового вибору студента  будуть обрані 4 (чотири) вибіркових дисципліни з 12-ти (дванадцяти), що пропонуються. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 5,0 кредитів ЄКТС. Загалом на вивчення вибіркових дисципліни блоку фахової підготовки  виділено 20,0 кредитів ЄКТС.

Обрані дисципліни будуть зазначені в індивідуальному  навчальному плані кожного студента, а результати навчання будуть відображені в додатку до диплому.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів.

Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.
Окрім заповнення електронної форми, студент зобов’язаний оформити паперовий варіант заяви для зарахування до групи по вивченню вибіркових дисциплін. Бланк заяви можна завантажити за посиланням: ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВУ

Якщо з певних причин не можливо особисто здати до деканату паперову заяву, то необхідно надіслати її скан-копію на адресу деканату stroifakultet@gmail.com. В темі електронного листа вказати “Заява щодо вибору ВК студента (ПІБ) групи (…….).