Додаток Б “Блок вибіркових дисциплін” до ОПП ОС “Магістр” 2022 року набору

Розпорядження про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів в 2022-23 н.р.

Шифр дисиципліни Назва Семестр Силабус дисципліни
ВК1 Комп’ютерне 3D моделювання та основи візуалізації 3 Силабус
ВК2 Комп’ютерні технології в проектуванні та наукових дослідженнях 3 Силабус
ВК3 Реконструкція міської забудови 3 Силабус

 

ВК4 Інженерний благоустрій територій і транспорт 3 Силабус
ВК5 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд 3 Cилабус
ВК6 Особливості проектування та розрахунку конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції 3 Силабус
ВК7 Нормативна та законодавча база будівництва 3 Силабус
ВК8 Розрахунок та проектування будівель і споруд с.г призначення (ЗБК, МК, та ОіФ) 3 Силабус
ВК9 Теорія управління  в будівництві 3 Силабус
ВК10 Новітні технології будівельного виробництва 3 Силабус
ВК11 Економічна оцінка будівель та споруд та операції з нерухомістю 3 Силабус
ВК12 Девелоперська діяльність в будівництві 3 Силабус
ВК 13 Ремонт та експлуатація внутрішніх мереж будівлі 3 Силабус