Освітньо-професійна програма

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 1 КУРС

Із запропонованого переліку вибіркових компонент ОПП здобувач вищої освіти 1 курсу для вивчення в ІІ семестрі обирає 2 (дві) вибіркові освітні компоненти загальної підготовки та 3 (три) вибіркові освітні компоненти професійної (фахової) підготовки

 

Назва вибіркової освітньої компоненти Анотація
ІІ семестр
Вибіркові компоненти загальної підготовки (ВК1..ВК2)
1 Філософія науки Анотація
2 Тайм менеджмент Анотація 
3 Охорона праці в галузі Анотація 
4 Управління якістю Анотація
5 Стандартизація і сертифікація Анотація
Вибіркові компоненти професійної (фахової) підготовки (ВК3…ВК5)
1 Інтегровані транспортні  системи Анотація 
2 Інтермодальні транспортні технології Анотація
3 Інтелектуальні транспортні системи Анотація
4 Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті Анотація
5 Теорія експлуатаційних властивостей транспортних засобів Анотація
6 Ресурсозбереження при транспортному обслуговуванні агропромислового комплексу Анотація 

Запис на вивчення вибіркових компонент ОПП

Результати вибору ОК здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня за ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” 2023 року набору