Освітньо-професійна програма

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

2 КУРС

Із запропонованого переліку фахових дисциплін студент 1 курсу навчання обирає 1 (одну) навчальну дисципліну з ІІІ семестру і 1 (одну) навчальну дисципліну з VI семестру.

 

Назва навчальної дисципліни

Анотація

ІІІ семестр

1 Правила і безпека дорожнього руху

Анотація

2 Машини та обладнання АПК

Анотація

3 Технічна механіка

Анотація

ІV семестр

4 Транспортна географія

Анотація

5 Автомобільні дороги та інфраструктура

Анотація

6 Основи комп’ютерного проектування

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін 2 курсу навчання 

 

3 КУРС

Із запропонованого переліку фахових дисциплін студент 2 курсу навчання обирає 1 (одну) навчальну дисципліну з V семестру і 1 (одну) навчальну дисципліну з VI семестру.

 

Назва навчальної дисципліни

Анотація

V семестр

1 Методи статистичної обробки інформації в транспортних технологіях на автомобільному транспорті

Анотація

2 Вантажознавство

Анотація

3 Основи технічної творчості

Анотація

VI семестр

4 Технічні засоби організації дорожнього руху

Анотація

5 Основи управління якістю продукції

Анотація

6 Зелена мехатроніка

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін 3 курсу навчання

 

4 КУРС

Із запропонованого переліку фахових дисциплін:

Назва навчальної дисципліни

Анотація

VII (III) семестр

1 Системи навігації і зв’язку на транспорті

Анотація

2 Основи технічної експлуатації автотранспорту

Анотація

3 Програмний супровід в транспортних технологіях

Анотація

4 Організація транспортно-експедиторської діяльності

Анотація

5 Ефективність автомобільних перевезень в аграрному виробництві

Анотація

VIII (IV) семестр

6 Проектний аналіз: транспортні системи і логістика

Анотація

7 Контроль та митне оформлення вантажних перевезень

Анотація

8 Комерційна діяльність на транспорті

Анотація

9 Ресурсне забезпечення транспортних технологій для аграрного виробництва

Анотація

10 Система “Водій-машина-середовище”

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін 4 курсу навчання та 2 с. т. курсу навчання 

Результати вибору ОК здобувачами вищої освіти