В системі дистанційного навчання Moodle за посиланням https://cdn.snau.edu.ua/moodle/enrol/index.php?id=5172

 Студент-магістрант 1м курсу навчання 2022 року має  можливість обрати  дисципліни за вибором із списку запропонованих дисциплін вибіркового блоку.

Для доступу до системи Moodle студент повинен бути авторизованим  в цій системі.

Ці дисципліни (освітні компоненти) вивчаються в 3-му семестрі на 2-му курсі навчання. За рейтингом будуть обрані 5 вибіркових дисциплін. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС. Загалом на вивчення вибіркових дисциплін виділено 25 кредитів ЄКТС.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньо-професійної програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.
Вибору підлягають окремі дисципліни навчального плану.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.

Окрім заповнення електронної форми, студент зобов’язаний оформити паперовий варіант заяви для зарахування до групи по вивченню вибіркових дисциплін.

Бланк заяви можна завантажити за посиланням: http://surl.li/djmcu

Якщо з певних причин не можливо особисто здати до деканату паперову заяву, то необхідно надіслати її скан-копію на адресу деканату stroifakultet@gmail.com