Укладення рамкового договору між СНАУ та ТОВ “Ліра- САПР”
Наприкінці літа на будівельному факультеті СНАУ відбулася визначна подія!!!!
Сумський НАУ уклав рамковий договір про співпрацю з ТОВ “Ліра- САПР.
” Договір закладає основи співробітництва під час цільової підготовки фахівців, підвищення і стажування спеціалістів в галузі будівельного проектування, а також популяризацію та посування продукції ТОВ “ЛІРА САПР” на ринки України та ринки закордонних країн шляхом використання програмного забезпечення в освітньому процесі.
Планується на базі університету за участі фахівців ТОВ “ЛІРА САПР” проводити семінари, презентації, виставки програмного продукту ТОВ “ЛІРА САПР”.
Навчальний центр ТОВ “ЛІРА САПР” готовий приймати на практику студентів, що проходять підготовку в університеті, а науково-педагогічних працівників – на стажування.
Планується , що фахівці ТОВ “ЛІРА САПР” будуть приймати участь у проведенні щорічного Міжнародного студентського конкурсу науково-дослідних робіт.
Виконання наукових проектів та розробок передбачається в тому числі спільно з фахівцями ТОВ “ЛІРА САПР” та на його замовлення.
В рамках двостороннього співробітництва передбачено також проведення он-лайн семінарів за участі фахівців ТОВ “ЛІРА САПР” , презентації програмного продукту ЛІРА-САПР, проведення он-лайн консультацій та майстер-класів щодо використання програмного продукту ТОВ “ЛІРА САПР”, студенти мають змогу проходити науково-дослідну, експлуатаційну та переддипломну практику на підприємстві; виконання спільних наукових проектів і розробок у галузі цивільного, промислового , сільськогосподарського та дорожнього будівництва.
Рамковим договором передбачено також з метою організаційного забезпечення виконання завдань співробітництва створення на базі ТОВ “ЛІРА САПР” філію кафедри будівельних конструкцій Сумського національного аграрного університету.