Височин Іван Андрійович

Доктор архітектури, професор  кафедри архітектури та інженерних вишукувань
E-mail: via1946@ukr.net
ORСID: https://orcid.org/0000-0001-5122-6016
Research ID: X-8333-2018
Goggle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Hwi2if4AAAAJ&hl=uk

Народився 21.01.1946р. у с. Попово-Балівка Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської обл.
1964р. - закінчив середню школу
1964-1967рр. - навчався в Нікопольському технікуму механізації та гідромеліорації сільського господарства
1969-1974рр. - навчався в Харківському СГІ, спеціальність «Архітектора», диплом з відзнакою
1974-1981рр. - працював архітектором Сумського р-ну
1981-1983рр. - працював керуючим треста «Зеленого будівництва» Сумської обл.
1983-1993рр. - працював архітектором, керівником групи архітекторів, головним архітектором проекту Сумської філії «ГІПРОХІМ»
1993р. і по сьогодення працює доцентом, професором, завідувачем кафедри
архітектури та інженерних вишукувань
1996р. - захистив дисертацію на здобуття кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди на тему «Ефективні конструкції споруд фермерських господарств» у Полтавському НТУ
1997р. – отримав звання доцента
2013р. - захистив дисертацію на здобуття доктора архітектури за спеціальністю 18.00.01. – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури у Харківському НУБА
2015р. – отримав звання професора
Основні навчальні дисципліни: «Архітектура будівель і споруд», «Архітектура житлових і громадських будівель», «Архітектура сакральних об’єктів», «Архітектурне проектування», «Реконструкція міської забудови», «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», «Критика сучасних теорій архітектури», «Планування міст і транспорт», «Автомобільні дороги місцевого значення»
Напрям наукових досліджень:
«Принципи гармонійної організації просторової структури міських поселень згідно основних положень Нової Афінської хартії»
Грантова, держбюджетна та господарчо-договірна тематика:
ГДТ «Просторова система життєдіяльності сільських населених пунктів»
ГДТ «Концепція розвитку аграрних поселень в сучасних ринкових умовах Північно-Східного регіону України»