ЗАСІДАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОПП «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» РВО «БАКАЛАВР» ТА РВО «МАГІСТР»

ЗАСІДАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОПП «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» РВО «БАКАЛАВР» ТА РВО «МАГІСТР»

 

15.03.2023 на факультеті будівництва і транспорту відбулася відкрита зустріч із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами освітньо-професійних програм «Архітектура та містобудування» за двома рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр». Зустріч проходила в рамках проєктування та оновлення освітньо-професійних програм з метою удосконалення їх структури та приведення у відповідність зі стандартами. У відкритій зустрічі участь взяли члени проектних груп, зовнішні стейкхолдери-роботодавці, представники академічної спільноти, здобувачі освіти, випускники освітніх програм. Серед присутніх на зустрічі були директор ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» Микола Гречаниченко, директор ТОВ «СІАП» Борис Бурячков, директор НВП «Будівельна наука» Академії будівництва України Вадим Шпота, ведучий інженер «Крокус Інжиніринг» Богдан Беліченко, практикуючий архітектор Юрій Ніколаєнко, доктор технічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Талят Азізов.

Артем Бородай  (гарант ОПП за РВО «Магістр) та Дмитро Бородай (гарант ОПП за РВО «Бакалавр”) представили проекти оновлених освітніх програм, які були приведені у відповідність до прийнятих стандартів освіти. Стейкхолдери активно включилися в процес обговорення оновлених ОП, погодилися з внесеними змінами до переліку обов’язкових компонентів ОП, підтримали фокус освітніх програм, спрямований на регіональний аспект підготовки фахівців у сфері архітектури та містобудування для Сумської області. Роботодавці та представники академічної спільноти звернули увагу на доцільність інтеграції методів творчої, наукової та інформаційної складової майбутніх архітекторів, які здатні комплексно вирішувати складні спеціалізовані задачі в галузі у співпраці з представниками суміжних галузей, використовуючи сучасні досягнення спеціалізованого програмного забезпечення.

В результаті продуктивної зустрічі члени проектної групи взяли до уваги пропозиції роботодавців, здобувачів освіти, випускників, представників академічної спільноти, що в результаті сприятимуть покращенню освітньо-професійних програм і професійній підготовці фахівців у сфері архітектури та містобудування.