На засіданні проектної групи ОПП “Будівництво та цивільна інжнерія” ОС “Магістр” 21 вересня 2022 року відбулося предствалення нового члена проектної групи доктора технічних наук, професора Редька Андрія Олександровича. Андрій Олександрович є спеціалістом з інжнерних мереж будівель, має значний науковий доробок за цим напрямком. Тож введння фахівця з інженерних мереж до складу проектної групи ОПП посилить зміст освітньої програми та удосконалить її.