АКАДЕМІЧНИЙ ОБМІН З ПОЛТАВСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ АГРАРНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

В рамках договору  про академічну мобільність, укладену з  Полтавським Державним аграрним університетом,  у весняному семестрі 2023-24 навчального року  відбувся академічний обмін на рівні “Магістр” на ОПП “Будівництво та цивільна інженерія”  між Сумським НАУ та Полтавським ДАУ.  З боку  факультету будівництва та транспорту участь в обміні прийняти студенти 1м курсу ОПП “Будівництво  та цивільна інженерія”  Грінка Артем та Трифонов Костянтин.

В рамках  обміну студенти  пройшли курс “Управління підприємтсвами будівельних конструкцій, виробів та матеріалів” та отримали наступні результати навчання, що підтверджено відмінними оцінками:

РН 5. Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та технологічних процесів у будівельній галузі.

РН 6. Застосовувати нормативні положення, організувати виконання робіт зі стандартизації, метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки та обладнання.

РН 11. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її.