Захист кваліфікаційних робіт здобувачів РВО Магістр спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів РВО Магістр спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

З 20.03.2023 по 24.03.23 року  на   факультеті будівництва та транспорту СНАУ проходив  захист кваліфікаційних робіт здобувачів РВО Магістр спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.

Незважаючи на значні труднощі, які пов’язані з військовим станом у країні,   захист кваліфікаційних робіт на факультеті будівництва та транспорту  був організований на високому рівні. Здобувачі освіти мали можливість захистити свої роботи як у режимі офф-лайн, так і з використанням дистанційних технологій.

Відзначимо, що теми представлених дипломних проектів актуальні та досить різноманітні та містять дослідницьку складову.   Висновки і рекомендації, що містяться в магістерських роботах, мають як теоретичне, так і практичне значення. Дипломні роботи були виконані на достатньому теоретичному та практичному рівні, здобувачі вищої освіти показали  знання та вміння застосовувати сучасні інженерні та наукові підходи, методології та методики дослідження.

Студенти магістратури будівельного факультету СНАУ вкотре доводять   спроможність ефективно навчатися в умовах невизначеності та воєнного стану.

 Колектив факультету будівництва та транспорту СНАУ від щирого серця вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт та здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»!!! Бажаємо нашим фахівцям втілити свої теоретичні знання в практичну діяльність з відбудови нашої країни.

21 березня 2023 року засідання трудового колективу та позачергове засідання вченої ради факультету будівництва та транспорту

21 березня 2023 року засідання трудового колективу та позачергове засідання вченої ради факультету будівництва та транспорту

21 березня 2023 року на факультеті будівництва та транспорту були проведені засідання трудового колективу та позачергове засідання вченої ради факультету. На засіданні трудового колективу факультету були присутні представники всіх кафедр факультету Будівництва та транспорту та студентський декан.

Головним питанням засідань було розгляд питання внесення змін до складу проектних груп  ОПП «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування» РВО «Магістр» на 2023-2024 н.р. та розгляд ОПП. Оновлений склад проектних груп дозволить посилити ОПП.  Змінений склад проектних груп було озвучено гарантами ОПП Бородаем А.С. та Срібняк Н.М. Відкритим голосуванням було затведжено зміни складу проектних груп ОПП, самі ОПП.  В подальшому дані ОПП будуть передані для затвердження на Раду з якості СНАУ.

ЗАСІДАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» РВО «БАКАЛАВР» ТА РВО «МАГІСТР»

ЗАСІДАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОПП «Будівництво та цивільна інженерія»  РВО «БАКАЛАВР» ТА РВО «МАГІСТР»

15.03.2023 на факультеті Будівництва та транспорту відбулася відкрита зустріч із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» за двома рівнями вищої освіти. Зустріч проходила в рамках оновлення освітньо-професійних програм з метою удосконалення їх структури. У відкритій зустрічі участь взяли члени проектних груп, зовнішні стейкхолдери, представники академічної спільноти, здобувачі освіти. Серед присутніх на зустрічі були директор ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» Микола Гречаниченко, директор НВП «Будівельна наука» Академії будівництва України Вадим Шпота, ведучий інженер «Крокус-інжиніринг» Богдан Беліченко, доктор технічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Талят Азізов.

Наталія Срібняк  (гарант ОПП за РВО «Магістр») та Людмила Циганенко (гарант ОПП за РВО «Бакалавр») представили проекти оновлених освітніх програм з урахуванням пропозицій, які було сформульовано під час засідань проектних та робочих груп. Під час обговорення ОПП стейкхолдерами було озвучено їх бачення ОПП та внесені деякі пропозиції щодо корегування назв окремих освітніх компонентів. До ОПП  РВО «Магістр» було додано новий ОК 11 «Технічна експлуатація інженерних мереж будівлі».

На зустрічі було прийнято рішення: врахувати пропозиції щодо корегування назв освітніх компонентів для ОПП «БЦІ» РВО «Бакалавр», розширити перелік ОК для ОПП «БЦІ» РВО Магістр  та внести їх до ОПП на 2023-2024  н.р.

ЗАСІДАННЯ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ ТА ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОПП “АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ”

ЗАСІДАННЯ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ ТА ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  ОПП “АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ”

Не вперше на будівельно-транспортному факультеті відбулася зустріч викладачів – членів проектної групи із зовнішніми стейкхолдерами – роботодавцями. Мета таких зібрань – забезпечити якість підготовки здобувачів освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та транспортні споруди».

10 березня 2023 року чергове засідання експертної групи розглянуло питання проектування та оновлення освітньо-професійної програми бакалавра «Автомобільні дороги та транспортні споруди».

Було представлено для розгляду проект ОПП за першим (бакалаврським) рівнем освіти. Активну участь в обговоренні прийняли як викладачі факультету, так і стейкхолдери. Ця зустріч дозволила поєднати теоретичні та практичні аспекти навчання і викладання дисциплін зі спеціальності «Автомобільні дороги та транспортні споруди».

В процесі обговорення було вивчено думки всіх сторін та прийнято рішення внести ряд змін до навчальних планів за змісту ОПП.

Ця зустріч показала єдність  та зацікавленість викладачів факультету та роботодавців в конкурентоспроможності майбутніх випускників. Затребуваність в спеціалістах з будівництва та цивільної інженерії має забезпечити підвищення якості сформованих освітньо-професійних програм.

Гарант ОПП, декан факультету, члени проектної групи ОПП подякували учасникам засідання – стейкхолдерам за слушні пропозиції та запевнили, що висловлені думки будуть враховані в подальшому перегляді ОПП та навчальних планів при підготовці фахівців (бакалаврів) спеціальності «Автомобільні дороги та транспортні споруди»

ЗАСІДАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОПП “Автомобільні дороги та транспортні споруди”

ЗАСІДАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОПП “Автомобільні дороги та транспортні споруди”

УВАГА!!!

ЗАСІДАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОПП “Автомобільні дороги та транспортні споруди” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” ОС “Бакалавр” відбудеться 10.03.2023р о 18.00.

Запрошуємо долучитися до обговорення ОПП та допомогти зробити її кращою. До обговорення можете долучитися за посиланням:

Ідентификатор конференції: 505 447 6716
Код доступу: gJ3n4

Гостьова лекція на тему: «Система «Шлях» – реалії і перспективи»

Гостьова лекція на тему: «Система «Шлях» – реалії і перспективи»

Шановні здобувачі вищої освіти, колеги, запрошуємо вас відвідати гостьову лекцію на тему: «Система «Шлях» – реалії і перспективи».
Спікер: стейкхолдер ОП – Транспортні технології (на автомобільному транспорті), головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Сумській області, Ткаченко Марина Федорівна.

Початок 10.03 об 12 15. За посиланням
Александр Соларев is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Александр Соларев’s Zoom Meeting
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/81583047932?pwd=dmlYdjhNTzEzZk1CNzVDQVVFUVh2UT09

Meeting ID: 815 8304 7932
Passcode: 5XAQrn

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДКРИТУ ЛЕКЦІЮ 28.02.2023 р.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДКРИТУ ЛЕКЦІЮ 28.02.2023 р.

Увага! 

28 лютого 2023 року о 13.00 в он-лайн форматі відбудеться відкрита лекція старшого викладача кафедри будівльних конструкцій Циганенка Г.М.

Лекція з дисципліни “Реконструкція будівель та споруд” для здобувачів 1-го магістерського курсу спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”

Посилання на Zoom:

Ідентифікатор конференції: 767 2677 1372
Код доступу: 08QiL

СТУДЕНТИ ФАКУЛЬТЕТУ УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ НАВЧАННЯ В РАМКАХ ПРОЕКТУ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

СТУДЕНТИ ФАКУЛЬТЕТУ УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ НАВЧАННЯ В РАМКАХ ПРОЕКТУ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

В рамках проекту «Україна цифрова: забезпечення академічної успішності під час кризи (2022)» http://surl.li/favur, що був попередньо підтриманий академічним фондом DААD (Німеччина), здобувач освіти 2-го магістерського рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Колос Дмитро прийняв участь у цьому проекті міжнародно студентської мобільності.

В проекті також прийняла участь здобувачка 1-го , бакалаврського рівня навчання Ткаченко Анастасія.

Здобувачі  успішно пройшли  навчання  впродовж першого семестру 2022-23 навчального року.

Дмитро Колос проходив курси Project management та Business economics. Здобувачем було відмічено, що викладачі є майстрами своє справи, добре спілкуються  із студентами та доступно доносять  інформацію ло студентської аудиторії щодо предмету,

Впродовж дня було від 3 до 6 занять. Заняття розпочалися 27 вересня 2022 року, а завершилися 16 грудня 2022 року.

Здобувач зауважив, що залюбки би  прийняв участь ще в  подібному проекті в разі такої можливості.

МАЙСТЕР-КЛАС ВІД RADOSŁAW LEUSZ 21.02.2023 р.

МАЙСТЕР-КЛАС ВІД RADOSŁAW LEUSZ 21.02.2023 р.
Співпраця з фірмою BP-AMARAD (м. Гданськ, Польща) стає гарною традицією. Так, в рамках професійних майстер-класів для студентів та викладачів факультету будівництва та транспорту 21 лютого 2023 року в форматі on-line відбувся майстер-клас від директора BP-AMARAD RADOSŁAW LEUSZ. Фірма займається розробкою проектів будівель та споруд (зокрема мостових) з використанням европейського програмного забезпечення Sofistik (Німеччина).
Sofistik – сучасний, потужний розрахунковий комплекс, опанування яким здобувачами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» надасть можливість інтегруватися на ринок праці країн ЄС.
Ліцензійна угода на використання цього програмного забезпечення укладена між СНАУ та BP-AMARAD http://surl.li/dlapb
Майстер-клас було присвячено основам створення розрахункових схем в ПК Sofistik, а саме в модулі, призначеному для моделювання розрахункової схеми.
Студенти та НПП факультету висловлюють щиру подяку пані Анжеліці Криловій та RADOSŁAW LEUSZ за організацію та проведення чудового майстер-класу.

Засідання проектних груп освітньо-професійних програм факультету будівництва та транспорту 20 лютого 2022 року

Засідання проектних груп освітньо-професійних програм факультету будівництва та транспорту 20 лютого 2022 року

20.02.2023 року на факультеті будівництва та транспорту відбулися засідання проектних груп за ОПП:

– “Архітектура та містобудування” РВО “Бакалавр”, «Магістр». 

– “Будівництво та цивільна інженерія” РВО “Бакалавр”, «Магістр» (засідання у змішаному форматі).

– ОПП “Автомобільні дороги та транспортні споруди” за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” РВО “Бакалавр”,

– ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” за спеціальністю 275 “Транспортні технології (за видами) РВО “Бакалавр”

З метою підвищення якості підготовки фахівців відповідного напрямку проектні групи ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» РВО “Бакалавр” та «Магістр» запропонували зміни до переліку компонентів освітньо-професійних програм, які відображено в проекті ОПП, що можна знайти за посиланням https://bit.ly/3kcMyw4 та https://bit.ly/3EtZeFB.

ОПП “Архітектура та містобудування” РВО «Магістр» запропонована в  оновленому форматі у зв’язку із затвердженням у травні 2022 року стандарту вищої освіти за РВО “Магістр” зі спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”  З проектом ОПП можна ознайомитись за посиланням – https://bit.ly/3StuD0Q

До ОПП “Архітектура та містобудування” за першим рівнем вищої освіти “Бакалавр” також були внесені зміни. З проектом цієї ОПП  можна ознайомитися за посиланням – https://bit.ly/3XSvKId