Луцьковський Валерій Миколайович 

CV Луцьковський В.М

Моб: +38 098 051 20 76
v.lutskovskyi@gmail.com
Кандидат технічних наук
 Старший викладач кафедри будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд будівельного факультету
 

Освіта і навчання

Народився 06.04.1965 р. в м. Суми;

1982р.- 1988р. Київський інженерно-будівельний інститут (зараз Київський національний університет будівництва і архітектури), інженер-будівельник;

1991p. – 1995p. аспірантура Сумський сільськогосподарський інститут (зараз Сумський національний аграрний університет), кандидат технічних наук зі спеціальності будівельні конструкції, будівлі та споруди;

Досвід практичної роботи за спеціальністю

1995р.-2001р., 2005р.-2007р. Викладач-стажер, асистент, старший викладач, доцент Сумського сільськогосподарського інституту (зараз Сумський національний аграрний університет);

1987р.-1993р. Інженер Інституту «Проектхімнафтомаш» (зараз ПРАТ “СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ” );

2008р.-2020р. Головний інженер Центрального науково-дослідного та проектно-експериментального інституту промислових будівель та споруд,  м. Москва.

Співпраця з підприємствами за останні 5 років

НВП «БУДІВЕЛЬНА НАУКА» АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ, м. Суми. Консультування.

Сфера наукових інтересів

Розробка конструктивних рішень по відновленню та підсиленню несучих і огороджувальних елементів будівель та споруд.

Основні навчальні дисципліни

Технічна експлуатація будівель та споруд

Навчальний посібник

  1. Випробування конструкцій будівель та споруд: навчальний посібник за темою «Натурні випробування будівельних конструкцій» /Укладачі: Роговий С.М., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Циганенко Г.М., Луцьковський В.М. / Суми, 2021 рік, 180 с., бібл.21. (Протокол № 2 від 08.10.2021 р.)

Методичні вказівки

  1. Переддипломна практика та написання і захист звіту з практики: методичні вказівки щодо виконання завдання по проходженню переддипломної практики та по складанню звіту за її результатами / уклад. Л.О. Богінська, Л.А. Циганенко, Н.М.Срібняк, Луцьковський В.М. Суми, СНАУ, 2021. − 20 с. ( Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ . Протокол № 2 від 08 жовтня  2021 року).
  2. Технічна експлуатація будівель та споруд. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»»/ Укладач: Луцьковський В.М. / Суми: СНАУ, 2021. – 55 с. (Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ . Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
  3. Технічна експлуатація будівель та споруд. Конспект лекцій  для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». / Укладач: Луцьковський В.М. / Суми: СНАУ, 2021. – 56 с. ( Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
  4. Технічна експлуатація будівель та споруд.  Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» » / Укладач: Луцьковський В.М. /  / Суми: СНАУ, 2021. – 55 с. (Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).