Луцьковський Валерій Миколайович

Луцьковський Валерій Миколайович 

CV Луцьковський В.М

v.lutskovskyi@gmail.com
ORCID:  0000-0003-0230-1029

Google Scholar:  http://surl.li/rfjta

Кандидат технічних наук
 Старший викладач кафедри будівельних конструкцій
 

Освіта і навчання

Народився 06.04.1965 р. в м. Суми;

1982р.- 1988р. Київський інженерно-будівельний інститут (зараз Київський національний університет будівництва і архітектури), інженер-будівельник;

1991p. – 1995p. аспірантура Сумський сільськогосподарський інститут (зараз Сумський національний аграрний університет), кандидат технічних наук зі спеціальності будівельні конструкції, будівлі та споруди;

Досвід практичної роботи за спеціальністю

1995р.-2001р., 2005р.-2007р. Викладач-стажер, асистент, старший викладач, доцент Сумського сільськогосподарського інституту (зараз Сумський національний аграрний університет);

1987р.-1993р. Інженер Інституту «Проектхімнафтомаш» (зараз ПРАТ "СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ" );

2008р.-2020р. Головний інженер Центрального науково-дослідного та проектно-експериментального інституту промислових будівель та споруд,  м. Москва.

Співпраця з підприємствами за останні 5 років

НВП «БУДІВЕЛЬНА НАУКА» АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ, м. Суми. Консультування.

Сфера наукових інтересів

Розробка конструктивних рішень по відновленню та підсиленню несучих і огороджувальних елементів будівель та споруд.

Основні навчальні дисципліни

Технічна експлуатація будівель та споруд

Підвищення кваліфікації:

1 Участь у вебінарі INNOVATIVE FORM OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS 18th of October-25th of October, 2021 (Lublin, Republic of Poland)

2 Участь у семінарі "Академічна доброчесність У ЗВО: виклики та передові практики" ERASSMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055- «AICE-With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe»

3 Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: "SOFiSTiK 2023 introduction" (7 жовтня 2022 р) від BP-AMARAD (Гданськ, Польща). Сертифікат №010 від 07.10.2022 р

 

Основні науково-методичні публікації

2022 рік

Навчальний посібник

«Реконструкція будівель та споруд. Частина 1» Навчальний посібник для студентів ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»./ Г.М.Циганенко, В.М.Луцьковський. Суми, 2022 рік, 101 с., бібл.8.  № 8 від 30.05.2022 р

 

Основні науково-методичні публікації

2021 рік

Публікації в науково-метричній базі Scopus та у фахових виданнях

1.Роговий С.І., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Луцьковський В.М., Циганенко Г.М. ESTIMATION OF DURABILITY AND DEFORMATION PROPERTIES OF CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE.  Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2021, no. 84, page 49-58  DOI: 10.31650/2415-377X-2021-84-49-58

Навчальний посібник

 1. Випробування конструкцій будівель та споруд: навчальний посібник за темою «Натурні випробування будівельних конструкцій» /Укладачі: Роговий С.М., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Циганенко Г.М., Луцьковський В.М. / Суми, 2021 рік, 180 с., бібл.21. (Протокол № 2 від 08.10.2021 р.)

Методичні вказівки

 1. Переддипломна практика та написання і захист звіту з практики: методичні вказівки щодо виконання завдання по проходженню переддипломної практики та по складанню звіту за її результатами / уклад. Л.О. Богінська, Л.А. Циганенко, Н.М.Срібняк, Луцьковський В.М. Суми, СНАУ, 2021. − 20 с. ( Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ . Протокол № 2 від 08 жовтня  2021 року).
 2. Технічна експлуатація будівель та споруд. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»»/ Укладач: Луцьковський В.М. / Суми: СНАУ, 2021. - 55 с. (Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ . Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
 3. Технічна експлуатація будівель та споруд. Конспект лекцій  для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». / Укладач: Луцьковський В.М. / Суми: СНАУ, 2021. - 56 с. ( Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
 4. Технічна експлуатація будівель та споруд.  Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» » / Укладач: Луцьковський В.М. /  / Суми: СНАУ, 2021. - 55 с. (Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
 5. Технічна експлуатація будівель та споруд: робоча програма (силабус) з дисципліни «Технічна експлуатація будівель та споруд» для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Луцьковський В.М – Суми: СНАУ, 2021. – 16 с.

  Науково-популярні публікації

  1.Душин В.В., Луцьковський В.М., Циганенко Г.М. Обстеження будівлі недобудованого навчального корпусу Охтирського технікуму сумського національного аграрного університету // Modern innovations and promising ways of development of culture and science. Proceedings of the ХХXI International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2022. Pp. 20-25

  2. Душин В.В., Луцьковський В.М., Циганенко Г.М. Обстеження, оцінка технічного стану та розробка рішень з консервації будівлі «Садиба Лещинських» у с. Кияниця Сумського району// Trends in the development of science in the modern world. Proceedings of the ХХXIII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria. 2022. Pp. 13-27

  3.Луцьковський В. М. Техніко-економічне обґрунтування проведення реконструкції с/г підприємств / Матеріали 86-ї науково-технічної та науково-методичної конференції  ХНАДУ: 10.-13.05.2022 р.: тези доп. – Харків, – 2022. –  С. 28.