Андрух Сергій Леонідович

Ст. викладач кафедри архітектури та інженерних вишукувань
кандидат технічних наук,
E-mail: sl_a@ukr.net
Research ID: X-6901-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5041-885X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kq8PKh0AAAAJ

Дата народження: 17 квітня 1978 року в м. Суми.
1995 -2000 р. навчання в Сумському державному аграрному університеті.
03.06.2000 по 09.11.2000 р працював в ЦНДП промбудов на посаді інженера ІІ категорії.
15.11.2000 по 15.11.2003 р навчався в аспірантурі Сумського державного аграрного університету.
2008 році захистив дисертацію на здобуття кандидата технічних наук по спеціальності 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” на тему: "Оцінка працездатності елементів старої цегляної кладки".

16.11.2003 по 31.08.2011 р. працював викладачем на кафедрі будівельних конструкцій Сумського НАУ.
01.09.2011 по 30.08.2015 р працював викладачем спецдисциплін в Сумському будівельному коледжі.
01.09.2015 року працюю на кафедрі архітектури та інженерних вишукувань Сумського НАУ.
Основні навчальні дисципліни: "Будівельне матеріалознавство (спецкурс)"; "Ефективні сучасні матеріали і конструкції"; "Будівельне матеріалознавство";
"Матеріалознавство"; "Інноваційні будівельні матеріали і архітектурні рішення"; "Інформатика та основи комп'ютерного моделювання"; "Оздоблювальні матеріали в інтер'єрі"; "Сучасні просторові конструкції"; "Теплоенергозберігаючі конструкції будівель та споруд"; "Теорія архітектурної екології".
Напрям наукових досліджень: Оцінка працездатності цегляної кладки.
Дослідження напружено-деформованого стану будівлі в залежності від жорсткості основи.
Підвищення кваліфікації (стажування): Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/0044763-17, стажування з 06листопада 2017р до 17 листопада 2017р.