Бородай Дмитро Сергійович

Кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри Архітектури та інженерних вишукувань 

E-mail: dimaboroday@gmail.com
Research ID: X-9058-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0771-9769
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dZEem1EAAAAJ&hl=uk
Народився 23 квітня 1986 року в м. Полтава.
У 2009 році закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю “Архітектура” та здобув кваліфікацію магістра архітектури.
2003-2009 - працював в м. Суми на посадах техніка-архітектора та архітектора в ТОВ “АРС-Дизайн” за сумісництвом.
2009-2012 - навчався в очній аспірантурі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка..
2009-2012 - працював асистентом кафедри архітектури житлових і громадських будівель Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
2013 - захистив кандидатську дисертацію на тему «Принципи функціонально-планувальної організації спортивно-туристичних готелів» та здобув науковий ступінь кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд».
2013-2014 – старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
З 2014 року – доцент кафедри архітектури та інженерних вишукувань Сумського НАУ.
Основні навчальні дисципліни: «Архітектурне проектування», «Комп’ютерне моделювання», «Комп’ютерна графіка в архітектурному проектуванні», «Основи архітектурного інтер’єру», «Інженерний благоустрій територій і транспорт», «Методика наукових досліджень», «Регіональні особливості національної архітектури».
Напрям наукових досліджень: Функціонально-планувальна організація житлових та громадських будівель.
Держбюджетна та госпдоговірна тематика: Розробка проектної документації будівель та споруд житлового та громадського призначення, розробка дизайн-проектів інтер’єрів.

Наукова робота

2020
Наукові статті

Височин І.А., Андрух С.Л., Бородай С.П., Бородай А.С., Бородай Д.С., Галушка С.А. Проблема просторового буття мешканця мегаполіса/ Науковий вісник будівництва. Харків №3, 2020. – с. 62-71

Тези доповідей на конференціях

Д.С. Бородай, А.С. Бородай, С.П. Бородай, Я.О. Бородай. Типологічні та функціонально-планувальні особливості готелів спортивно-туристичного призначення. С 203-205. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.) – Харків, ХНУБА, 2020. - с. 203-205.

Бородай Д.С, Андрєєва Я.Г. Фактори і вимоги, що впливають на проектування навчально-виховних комплексів та їх класифікація. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.). – Суми, 2020. – (с.174)

Бородай Д.С. Йолкіна Г.Р. Особливості архітектурно-планувальної організації центрів соціальної допомоги та психологічної реабілітації. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.). – Суми, 2020. – (с.194)

Бородай Д.С. Кислий І.В. Особливості функціонально-планувальної структури автосалонів з комплексним технічним обслуговуванням автомобілів. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.). – Суми, 2020. – (с.196)

Бородай Д.С. Сахненко А.В. Прийоми організації архітектурних об’єктів для переробки твердих відходів на прикладі м. Суми. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.). – Суми, 2020. – (с.214)

Прийменко Я.О., Бородай Д.С. Особливості архітектурно-планувальної організації бізнес центрів на прикладі м. Суми. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.). – Суми, 2020. – (с.213).

Статті в зарубіжних журналах

D.S. Borodai, A.S. Borodai, S.P. Borodai, Ya.O. Borodai. Typological and Functional Planning Features of Sports and Tourist Hotels. August 2020 IOP Conference Series. Materials Science and Engineering 907:012065. DOI: 10.1088/1757-899X/907/1/012065.

S.P. Borodai , D.S. Borodai, A.S. Borodai, Ya.O. Borodai. Energy Efficient Environmental Techniques in the Architecture of a Low-Storey Buildings in Ukraine. Международное периодическое научное издание «Almanahul SWorld», Выпуск 4. - Sergeieva&Co Бельцы, Молдова, Апрель, 2020 - (p.87-91).

Oleksandr Zaichuk, Alexandra Amelina, Yurii Hordieiev, Yuliia Kalishenko, Nataliia Sribniak, Serhii Halushka, Dmytro Borodai, Artem Borodai .Patternsin the synthesis processes, the microstructure and properties of strontium-anorthite ceramics modified by glass of spodumene composition/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. Vol 6, No ‎6 (108) (2020) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216754

2019
Наукові статті

Бородай С.П., Бородай Д.С. Архітектурна графіка: від клаузури – до комп’ютерної візуалізації / С.П. Бородай та ін.// Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – (с.156-162)

Статті в зарубіжних журналах

A. Borodai, D. Borodai, I. Vysochin, T. Rudenko. Biathlon sports complexes forming peculiarities and their creation practice review. International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (4.8) (2019) ISSN: 2227-524X. P. 671-676

Д.С.Бородай , А.С.Бородай., С.П.Бородай. Принципи формування комплексів для зимових видів спорту. International periodic scientific journal Online. Modern engineering and innovative technologies Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien. - Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany, March, 2019- (p.87-91)

2018
Наукові статті

Бородай С.П., Бородай Д. С. Рисунок в об’ємно-просторовій та архітектурній композиції / Бородай С.П., та ін.// Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – (с.28-37)

Тези доповідей на конференціях

Бородай С.П.,Бородай Д. С. Особливості містобудівної та функціонально-планувальної організації готелів спортивно-туристичного призначення / Бородай С.П., та ін.// Опублікування тез доповіді на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Архітектура: Естетика+ Екологія+
Економіка»: – Полтава : ПолтНТУ, 2018(с.31-32)

Бородай Д.С., Коровець С.В. Багатоповерхові житлові будинки в м. Суми. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції – (12-16 листопада 2018 р.). – В 2 т./Т.ІІ. – Суми, 2018. – С. 512-513

Бородай Д.С., Кревсун С.В. Сучасні тенденції архітектурно-планувальної реорганізації аеропортів на прикладі м. Суми. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції – (12-16 листопада 2018 р.). – В 2 т./Т.ІІ. – Суми, 2018. – С. 513-514

Бородай Д.С., Замбровська Ю.М. Актуальність проектування водно-туристичних комплексів на прикладі приміських ландшафтних територій м. Суми. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції – (12-16 листопада 2018 р.). – В 2 т./Т.ІІ. – Суми, 2018. – С. 516-517