Бородай Сергій Петрович

Старший викладач кафедри архітектури та інженерних вишукувань
E-mail: boroday1@gmail.com
Research ID: X-9041-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1281-7766

Google Scholar: http://surl.li/rfids

Народився 20 липня 1963 року в с. Ворожба Лебединського району Сумської області.
У 1985 році закінчив з відзнакою Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура». З 1985 до 1993 року працював у Сумському філіалі інституту «Діпрохім» на посадах архітектора, керівника групи архітекторів та головного архітектора архітектурно-будівельного відділу. З 1993 по 1995 рік працював на посаді головного архітектора в ДГ АПБ Управління архітектури та містобудування Сумської ОДА.
В 1995-2014 році працював головним архітектором, директором ТОВ «АРС-Дизайн», м. Суми.
З вересня 2014 року – старший викладач кафедри архітектури та інженерних вишукувань Сумського НАУ.
Член Спілки архітекторів України.
Основні навчальні дисципліни: «Архітектурне проектування», «Історія мистецтв»,«Історія архітектури та містобудування», «Основи містобудування», «Будівельна фізика».
Напрям наукових досліджень: Композиція та архітектурна графіка в архітектурному проектуванні.
Держбюджетна та госпдоговірна тематика: Розробка генеральних планів населених пунктів; розробка проектної документації будівель та споруд цивільного та виробничого призначення.

 

 

 

Наукова робота
2020
Наукові статті

Височин І.А., Андрух С.Л., Бородай С.П., Бородай А.С., Бородай Д.С., Галушка С.А. Проблема просторового буття мешканця мегаполіса/ Науковий вісник будівництва. Харків №3,

Тези доповідей на конференціях

Публікація тез доповіді міжнародній науково-практичній конференції: «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». Д.С. Бородай, А.С. Бородай, С.П. Бородай, Я.О. Бородай. Типологічні та функціонально-планувальні особливості готелів спортивно-туристичного призначення. С 203-205. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» - с. 203-205.
Опублікування тез доповіді на V Міжнародній науково-практичній конференції «Відкриті еволюціонуючі системи»: С.П.Бородай.Еволюція творчого потенціалу зодчого у процесі генерації архітектурної ідеї , - Київ: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2020р.
Бородай С.П., Вдовенко Д.В.. «Особливості архітектурно-планувальної організації дитячих садків в місті Суми». Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.). – Суми, 2020. – (с.224).
Бородай С.П., Тараненко С.В.,«Особливості розміщення багатофункціональних житлових комплексів у структурі міста». Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента. (16-20 листопада 2020 р.). – Суми, 2020.
Бородай С.П., Гузела К.В., «Архітектурні особливості сучасних житлових комплексів у забудові Тайваню». Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента. (16-20 листопада 2020 р.). – Суми, 2020

Статті в зарубіжних журналах

D.S. Borodai, A.S. Borodai, S.P. Borodai, Ya.O. Borodai. Typological and Functional Planning Features of Sports and Tourist Hotels. August 2020 IOP Conference Series. Materials Science and Engineering 907:012065. DOI: 10.1088/1757-899X/907/1/012065.
S.P. Borodai , D.S. Borodai, A.S. Borodai, Ya.O. Borodai. Energy Efficient Environmental Techniques in the Architecture of a Low-Storey Buildings in Ukraine. Международное периодическое научное издание «Almanahul SWorld», Выпуск 4. - Sergeieva&Co Бельцы, Молдова, Апрель, 2020 - (p.87-91).

2019
Наукові статті

Бородай С.П., Бородай Д.С. Архітектурна графіка: від клаузури – до комп’ютерної візуалізації / С.П. Бородай та ін.// Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – (с.156-162)
Бородай С.П. Екологічні енергоефективні огороджувальні конструкції житлових будівель/ С.П. Бородай // Збірник наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародої науково-практичної конференції «Прикладні науково-технічні дослідженя», - Івано-Франківськ: Академія технічних наук України. Університет короля Данила. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2019 р.(с.145-147)
Бородай С.П. Екологічні прийоми в сучасній народній архітектурі України/ С.П. Бородай // Збірник наук. праць за матеріалами Міжнародої науково-практичної конференції «Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектурі села. Розробка інноваційних моделей екопоселень Прикарпаття та Карпат», - Львів: 2019 р.
Тези доповідей на конференціях
Опублікування тез доповіді на університетській науковій конференції: С.П.Бородай. Типологічні особливості проектування бізнес-центрів у сучасному місті / Сумський національний аграрний університет,2019
Статті в зарубіжних журналах
Бородай С.П., Бородай А.С., Бородай Д.С. Принципи формування комплексів для зимових видів спорту. / С.П. Бородай та ін.// International periodic scientific journal Online.Modern engineering and innovative technologies Heutiges Ingenieurwesen und-innovative Technologien. - Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany, March, 2019- (p.87-91)

2018
Наукові статті

Бородай С.П., Бородай Д. С. Рисунок в об’ємно-просторовій та архітектурній композиції / Бородай С.П., та ін.// Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – (с.28-37)
Бородай С.П., Кревсун С.В.Об’ємно-планувальні рішення будівель бізнес-центрів в сучасних ринкових умовах / Бородай С.П., та ін.// Вісник будівництва. Сумський національний аграрний університет, 2018- 7ст.
Бородай С.П., Замбровська Ю.В. Принципи застосування інтерактивних об’єктів в інтер’єрі. / Бородай С.П., та ін.// Вісник будівництва. Сумський національний аграрний університет, 2018- 5ст.

Тези доповідей на конференціях

Бородай С.П.,Бородай Д. С. Особливості містобудівної та функціонально-планувальної організації готелів спортивно-туристичного призначення / Бородай С.П., та ін.// Опублікування тез доповіді на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Архітектура: Естетика+ Екологія+
Економіка»: – Полтава : ПолтНТУ, 2018(с.31-32)
Бородай С.П., Бородай Д. С. Рисунок в об’ємно-просторовій та архітектурній композиції / Бородай С.П. та ін.// Опублікування тез доповіді на ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»:– Полтава : ПолтНТУ, 2018.
Бородай С.П.Багатофункціональні житлові комплекси у великому місті. / Бородай С.П.// Опублікування тез доповіді на університетській науковій конференції: Сумський національний аграрний університет, 2018