Міжнародна академічна мобільність за підтримки фонду DAAD (Німеччина) студентів спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”

Студетни 3 курсу ОП «Архітектура та містобудування» ОС «Бакалавр» та 1 курсу ОС «Магістр» прийняли участь в академічній мобільності в рамках проекту «Україна цифрова: забезпечення академічної успішності під час кризи (2022)» http://surl.li/favur, що був попередньо підтриманий академічним фондом DААD (Німеччина). Даний проєкт проходив в період осіннього семестру і передбачав онлайн навчання для студентів. Студенти мали можливість розвинути свої соціальні навички (Soft Skills), що забезпечують відповідні програмні результати навчання за освітніми програмами.

Так студентка 3 курсу ОС «Бакалавр» Анастасія Кресан успішно пройшла навчання за наступними курсами: «German as a Second Foreign Language. German after English» («Німецька, як друга іноземна мова після англійської»), «Academic Research & Writing» («Академічні дослідження і письмо»), Data Collection («Збір даних»). Студент 3 курсу ОС «Бакалавр» Олексій Коритник успішно склав курс «Project Management (Project Planning)» («Управління проєктами»). Студентка 1 магістерського курсу ОС «Магістр» Тетяна Тверезовська успішно пройшла навчання з курсів: «Production Economics» («Економіка виробництва»), Project Management (Project Planning)» («Управління проєктами»), Englisch UNIcert® II – Practical English for the Workplace (B2 GER) («Практична англійська мова для роботи»).

Для здобувачів освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» це був новий позитивний досвід, який дав змогу ознайомитися з новими європейськими підходами в освіті, здобути нові знання, розвинути свої соціальні навички і навички спілкування іноземної мовою, що є надзвичайно актуальним на шляху до європейської інтеграції.

Сертифікат DAAD Коритника О.

Сертифікат DAAD Теверезовської Т.

Сертифікат DAAD Кресан А.