Просторова робота конструктивних систем при різних діях навантажень та впливах середовища, в якому працює конструкція

Тема : «Просторова робота конструктивних систем при різних діях навантажень та впливах середовища, в якому працює конструкція» (код тематичних рубрик: НДР в УКРНТІ 0119U103498 термін 11.2019-06.2023) Тема відкрита.

Керівник 1:  к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій  Циганенко Л.А.

Керівник 2: к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Срібняк Н.М.

Виконавці: викладачі кафедри будівельних конструкцій, викладачі кафедри архітектрури та інженернних вишукувань, викладачі кафедри будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

Публікаціх у виданнях, що індексуються МБД Scopus/WoS

Публікації  у фахових виданнях:

Публікації  в інших виданнях:

Патент на корисну модель

Роговий С.І., Душин В.В., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Гібаленко О.М. Спосіб визначення механічних характеристик крихких матеріалів. Заявка на корисну модель (прийнята до розгляду 17.11.2021 р.)