Удосконалення методів досліджень характеристик міцності і деформативності конструкційних матеріалів

Назва теми: “Удосконалення методів досліджень характеристик міцності і деформативності конструкційних матеріалів”. В процесі реєстрації в базі даних Укр НТІ

Керівник- Д.т.н., проф. Роговий С.І

Виконавці – НПП факультету

 

Публікації та праці за темою:

Станислав Иванович Роговой. Нелинейное деформирование в теории железобетона и расчет прочности сечений. Монография/Полтавський національний технічний університет, 2002