НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА БУДІВЕЛЬНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ АТКИВНО ПРОДОВЖУЄТЬСЯ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ

На будівельному факультеті СНАУ студенти активно продовжують навчання за дистанційними технологіями, використовуючи платформи Moodle, Zoom, Viber та інші. На 4 курсі в рамках навчального плану спеціальності 191 “Архітектура та містобудування” за розкладом відбулося лекція з дисципліни “Реконструкція міської забудови”. Даний освітній компонент є надзвичайно актуальним в рамках сьогоднішніх реалій в Україні, враховуючи необхідність відбудови регіону після закінчення воєнних дій. Важливо відзначити, що дану дисципліну викладає заслужений архітектор України, лауреат державних премій в галузі архітектури, начальник управління містобудування та архітектури Сумської ОДА, доцент кафедри архітектури та інженерних вишукувань Биков В.Б. Володимир Борисович має великий досвід в даному напрямі архітектурної діяльності, тому головним чином формує методику навчання студентів з позицій практичного спрямування. На лекції було визначено основні напрями , що включають реконструкцію як містобудівних об’єктів, так і будівель та споруд різного призначення, виявлено особливості кожного напряму. Студентам було запропоновано визначити більш цікавий для себе напрямок для виконання практичної графічної роботи у відповідності до студентоцентрованого підходу в навчанні. Були окреслені основні завдання, визначені об’єкти реконструкції, зроблено акцент на розробці проектів реконструкції саме тих містобудівних та архітектурних об’єктів, які зазнали руйнувань під час бойових дій. Сподіваємось, що студенти будівельного факультету активно долучаться до процесу реконструкції, оновлення та відбудови Сумщини, і їх проекти зможуть бути в майбутньому втіленні у життя.