На будівельному факультеті СНАУ з 11.01 по 13.01 відбуватиметься акредитація освітньої програми за спеціальністью 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітнім ступенем «Магістр». За посиланням нижче ви можете ознайомится з програмою акредитаційної експертизи: Програма візиту ЕГ до СНАУ