Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи  магістра (2023 р.)