Освітньо-професійні програми та навчальні плани

2021 рік набору

ОПП БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ (МАГІСТР)

Навчальний план набору 2021 року магістр (набір 2021)

Витяг з протоколу № 1 засідання вченої ради Сумського національного аграрного університету від 31 серпня 2021 року

 

2020 рік набору

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (ЗАОЧНА) МАГІСТР 2020 РОКУ НАБОРУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МАГІСТР 2020 РОКУ НАБОРУ