ОС «Бакалавр»

2 курс

Блок фахових дисциплін (студент обирає 1 дисципліни з 3 семестру і 1 дисципліну з 4 семестру) Посилання тут

Назва Семестр
Автоматизовані системи проектування 3
Нормативна документація в будівництві 3
Технічна механіка рідин і газу 3
Інженерні вишукуваня 4
Метрологія і стандартизація 4

3 курс

Блок фахових дисциплін (студент обирає 1 дисципліну з 5 семестру і 1 дисципліну з 6 семестру) Посилання тут

Назва Семестр
Енергоефективність будівель 5
Будівельна механіка на ЕОМ 5
Дизайн архітектурного інтер’єру 5
Експлуатація будівель та споруд 6
Проектування та конструювання будівельних конструкцій 6
Основи роботи в розрахункових програмних комплексах 6

4 курс

Студент обирає 1 дисципліну з 3-х у  7 семестрі і 2 дисципліни з 5-ти у 8 семестрі  Посилання тут

 

Назва Семестр
Дослідження будівельних конструкцій на ПЕОМ

7

Експеріментальні дослідження будівельних конструкцій

7

Проектування та розрахунок конструкцій будівель та споруд при ремонті та реконструкції.

7

Технологія робіт при реконструкції

8

Комбіновані конструкції

8

Проектування та конструювання металевих конструкцій

8

Зведення і монтаж будівель та споруд (спецкурс)

8

Розрахунок та проектування конструкцій будівель та споруд в програмних комплексах

8

 

Скорочений термін навчання

2 курс

Блок фахових дисциплін (студент обирає 2 дисципліни з 3 семестру і 2 дисципліни з 4 семестру) Посилання тут

Назва Семестр
Енергоефективність будівель 3
Будівельна механіка на ЕОМ 3
Дизайн архітектурного інтер’єру 3
Експлуатація будівель та споруд 4  
Проектування та конструювання будівельних конструкцій 4
Основи роботи в розрахункових програмних комплексах 4

Додаток Б “Блок вибіркових дисциплін” до ОПП ОС “Магістр” 2022 року набору

Розпорядження про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів в 2022-23 н.р.

Шифр дисиципліни Назва Семестр Силабус дисципліни
ВК1 Комп’ютерне 3D моделювання та основи візуалізації

3

Силабус

ВК2 Комп’ютерні технології в проектуванні та наукових дослідженнях

3

Силабус

ВК3 Реконструкція міської забудови

3

Силабус

ВК4 Інженерний благоустрій територій і транспорт

3

Силабус

ВК5 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд

3

Cилабус

ВК6 Особливості проектування та розрахунку конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції

3

Силабус

ВК7 Нормативна та законодавча база будівництва

3

Силабус

ВК8 Розрахунок та проектування будівель і споруд с.г призначення (ЗБК, МК, та ОіФ) 3

Силабус

ВК9 Теорія управління  в будівництві 3

Силабус

ВК10 Новітні технології будівельного виробництва 3

Силабус

ВК11 Економічна оцінка будівель та споруд та операції з нерухомістю 3

Силабус

ВК12 Девелоперська діяльність в будівництві

3

Силабус

ВК 13 Ремонт та експлуатація внутрішніх мереж будівлі

3

Силабус</strong

                                                                                                                                                                                 

Додаток Б “Блок вибіркових дисциплін” до ОПП ОС “Магістр” 2021 року набору

№ з/п Назва Семестр Анотація
ВК 1 Проектування металевих конструкцій з використанням ВIМ технологій 3 Анотація
ВК 2 Комп’ютерні технології в проектуванні та наукових дослідженнях 3 Анотація
ВК 3 Кошторисна справа в будівництві 3 Анотація
ВК 4 Математичні методи в інженерних розрахунках 3 Анотація
ВК 5 Девелоперська діяльність в будівництві 3 Анотація
ВК 6 Новітні технології будівельного виробництва 3 Анотація
ВК 7 Методологія наукових досліджень та статистичний аналіз в обробці експериментальних даних 3 Анотація
ВК 8 Монолітні конструкції 3 Анотація
ВК 9 Проектування та розрахунок конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції 3 Анотація
ВК 10 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд 3 Анотація
ВК 11 Розрахунок та проектування будівель і споруд с.г призначення (ЗБК, МК, та ОіФ) 3 Анотація
ВК 12 Інноваційні інженерно-будівельні технології
у с.г. будівництві
3 Анотація
ВК 13 Фундаменти в  особливих умовах 3 Анотація
ВК 14 Розрахунок будівель та споруд при дії динамічних навантажень та впливів 3 Анотація
ВК 15 Організація зведення висотних будівель і споруд в умовах щільної забудови 3

Анотація

Додаток Б “Блок вибіркових дисциплін” до ОПП ОС “Магістр” 2020 року набору

Студент обирає одну з траєкторій навчання

Назва Семестр Аннотація
Реконструкція та посилення будівель та споруд / Технологія та організація реконструкції будівель та споруд 3 Аннотація/Аннотація
Технічна експертиза будівель та споруд / Економічна оцінка будівель та споруд та операцій з нерухомістю 3 Аннотація/Аннотація

Студент обирає 3 дисципліни із списку

Назва Семестр Аннотація
Кошторисна справа в будівництві 3 Аннотація
Проектування та розрахунок конструкцій будівель та споруд при ремонті та реконструкції 3 Аннотація
Методологія наукових досліджень та математичне моделювання 3 Аннотація
Машини та обладнання для реконструкції та ремонту будівель та споруд 3 Аннотація
Комп’ютерні технології в будівництві 3 Аннотація
3D технології у будівництві 3 Аннотація
Приватизація будівельних об’єктів 3 Аннотація
Технічна експлуатація будівель та споруд 3 Аннотація