Освітньо-професійна програма

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 1 КУРС

Із запропонованого переліку вибіркових компонент ОПП здобувач вищої освіти 1 курсу для вивчення в ІІ семестрі обирає 2 (дві) вибіркові освітні компоненти загальної підготовки та 3 (три) вибіркові освітні компоненти професійної (фахової) підготовки

 

Назва вибіркової освітньої компоненти Анотація
ІІ семестр
Вибіркові компоненти загальної підготовки (ВК1..ВК2)
1 Філософія науки Анотація 
2 Тайм менеджмент Анотація 
3 Охорона праці в галузі Анотація 
4 Управління якістю Анотація 
5 Стандартизація і сертифікація Анотація 
Вибіркові компоненти професійної (фахової) підготовки (ВК3…ВК5)
1 Інтегровані транспортні  системи Анотація 
2 Інтермодальні транспортні технології Анотація 
3 Інтелектуальні транспортні системи Анотація 
4 Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті Анотація 
5 Теорія експлуатаційних властивостей транспортних засобів Анотація 
6 Ресурсозбереження при транспортному обслуговуванні агропромислового комплексу Анотація 

Запис на вивчення вибіркових компонент ОПП

Результати вибору ОК здобувачами вищої освіти за ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті” набору 2021 року