Освітньо-професійна програма

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023-24 н.р)

2  КУРС

Із запропонованого переліку фахових дисциплін студент 1 курсу навчання обирає 1 (одну) навчальну дисципліну з ІІІ семестру і 1 (одну) навчальну дисципліну з VI семестру

Назва навчальної дисципліни Розширена анотація
ІІІ семестр
1 Правила і безпека дорожнього руху Анотація
2 Машини та обладнання АПК Анотація
3 Технічна механіка Анотація
VI семестр
4 Транспортна географія Анотація
5 Автомобільні дороги та транспортна інфраструктура Анотація
6 Основи комп’ютерного проектування Анотація

 

 

3 КУРС

Із запропонованого переліку фахових дисциплін студент 2 курсу навчання обирає 1 (одну) навчальну дисципліну з V семестру і 1 (одну) навчальну дисципліну з VI семестру

№ з/п Назва навчальної дисципліни Розширена анотація
V семестр
1 Вантажознавство Анотація
2 Методи статистичної обробки інформації в транспортних технологіях на автомобільному транспорті Анотація
3 Основи технічної творчості Анотація
4 Підйомно-транспортні машини та механізми Анотація
VI семестр
5 Технічні засоби організації дорожнього руху Анотація
6 Основи управління якістю продукції Анотація
7 Зелена мехатроніка Анотація
8 Альтернативні джерела енергії Анотація

 

 

4 КУРС

Із запропонованого переліку фахових дисциплін студент 3 курсу навчання обирає 2 (дві) навчальні дисципліни з VII семестру і 2 (дві) навчальні дисципліни з VIIІ семестру

№ з/п Назва навчальної дисципліни Розширена анотація
VII семестр
1 Системи навігації і зв’язку на транспорті Анотація
2 Основи технічної експлуатації автотранспорту Анотація
3 Програмний супровід в транспортних технологіях Анотація
4 Організація транспортно-експедиторської діяльності Анотація
5 Ефективність автомобільних перевезень в аграрному виробництві Анотація
VIII семестр
6 Проектний аналіз: транспортні системи і логістика Анотація
7 Контроль та митне оформлення вантажних перевезень Анотація
8 Комерційна діяльність на транспорті Анотація
9 Ресурсне забезпечення транспортних технологій для аграрного виробництва Анотація
10 Система “Водій-машина-середовище” Анотація

 

 

2 ст КУРС

Із запропонованого переліку фахових дисциплін студент 1 с.т. курсу навчання обирає 3 (три) навчальні дисципліни з ІII семестру і 3 (три) навчальні дисципліни з IV семестру

№ з/п Назва навчальної дисципліни Розширена анотація
ІII семестр
1 Правила і безпека дорожнього руху Анотація
2 Машини та обладнання АПК Анотація
3 Технічна механіка Анотація
4 Вантажознавство Анотація
5 Методи статистичної обробки інформації в транспортних технологіях на автомобільному транспорті Анотація
6 Основи технічної творчості Анотація
7 Підйомно-транспортні машини та механізми Анотація
8 Системи навігації і зв’язку на транспорті Анотація
9 Основи технічної експлуатації автотранспорту Анотація
10 Програмний супровід в транспортних технологіях Анотація
11 Організація транспортно-експедиторської діяльності Анотація
12 Ефективність автомобільних перевезень в аграрному виробництві Анотація
IV семестр
13 Транспортна географія Анотація
14 Автомобільні дороги та транспортна інфраструктура Анотація
15 Основи комп’ютерного проектування Анотація
16 Технічні засоби організації дорожнього руху Анотація
17 Основи управління якістю продукції Анотація
18 Зелена мехатроніка Анотація
19 Альтернативні джерела енергії Анотація
20 Проектний аналіз: транспортні системи і логістика Анотація
21 Контроль та митне оформлення вантажних перевезень Анотація
22 Комерційна діяльність на транспорті Анотація
23 Ресурсне забезпечення транспортних технологій для аграрного виробництва Анотація
24 Система “Водій-машина-середовище” Анотація
Здійснити вибір дисциплін блоку освітніх компонентів за вибором  освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти НЕОБХІДНО за посиланням.