В стінах будівельного факультету 17 листопада 2022 року всупереч скрутним умовам відбулась щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету. В конференції прийняли участь як студенти, так і викладачі факультету.

Учасниками конференції були здобувачі освіти ОС Бакалавр та ОС Магістр спеціальностей 192 “Будівництво та цивільна інженерія” та 191 “Архітектура та містобудування”.
Всі доповіді виявилися цікавими та актуальними. Студенти-магістранти першого курсу спеціальності 192 запропонували до уваги слухачів власні новаторські ідеї та розробки. Зокрема, магістрант 1 го курсу спеціальності 192 Фесенко А.П. представив доповідь на тему «Енергоефективне будівництво з нормативними санітарно-гігієнічними параметрами мікроклімату приміщень  з параметрами збільшення довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівель». Можлово резюмувати, що основним параметром, який впливає на теплофізичні параметри конструктивних елементів будівель є вологість. Велике значення для теплоємності є внутрішні процеси конструктиву, які відбуваються у разі зволоження чи сушіння матеріалу.

Студенти архітектори за спеціальністю 191 також представили доповіді і презентації за актуальними проблемами в сфері містобудування та архітектури житлових та громадських будівель і комплексів. Студенти магістри 2-го випускного курсу, зокрема Гнезділова А.О. та Проценко Р.І., апробували на конференції наукові результати досліджень за своїми кваліфікаційними випускними роботами, які вони планують захищати в цьому році.