16.11.2023 року на факультеті Будівництва та транспорту Сумського національного аграрного університету відбулася щорічна науково-практична конференція аспірантів та студентів, присвячена Міжнародному дню студента. В конференції взяли участь здобувачі 1 та 2 рівня вищої освіти за усіма ОПП факультету за спеціальностями 191 “Архітектура та містобудування “, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 275 “Транспортні технології “. Студенти проявили зацікавленість в організованому заході, показали високий рівень при підготовці доповідей, в яких були порушені найбільш актуальні проблеми сьогодення в галузях: обстеження зруйнованих та пошкоджених внаслідок військової аргесії будівель, проблеми відбудови міст та природних каркасів в умовах війни, аналіз об’єктів культурної спадщини Сумської області та проблема їх збереження в умовах військової агресії. Бажаємо здобувачам освіти та їх науковим керівникам подальших успіхів у науковій та творчій роботі