В рамках серії заходів з популяризації академічної доброчесності 18 жовтня 2022 року на будівельному факультеті в форматі он-лайн лекції відбувся захід для першого магістерського курсу, присвячений питанням академічної доброчесності в навчанні.

Було вказано, що існує нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності в Україні. Студентам-магістрантам першого курсу були роз’яснені поняття: “доброчесність”, “академічний плагіат”, “самоплагіат”, “фабрикація”, “фальсифікація”,”списування”, “обман”, а також наголошено, що на рівні закладів вищої освіти і наукових установ академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності може встановлюватися для здобувачів освіти, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, а також для структурних підрозділів відповідних закладів освіти (наукових установ).

На загальнодержавному рівні академічна відповідальність може застосовуватися до закладів освіти і наукових установ, а також до спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

Детальніше з “Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності” можна ознайомитися за посиланням http://surl.li/djzip.