15.03.2023 на факультеті Будівництва та транспорту відбулася відкрита зустріч із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» за двома рівнями вищої освіти. Зустріч проходила в рамках оновлення освітньо-професійних програм з метою удосконалення їх структури. У відкритій зустрічі участь взяли члени проектних груп, зовнішні стейкхолдери, представники академічної спільноти, здобувачі освіти. Серед присутніх на зустрічі були директор ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» Микола Гречаниченко, директор НВП «Будівельна наука» Академії будівництва України Вадим Шпота, ведучий інженер «Крокус Інжиніринг» Богдан Беліченко, доктор технічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Талят Азізов.

Наталія Срібняк  (гарант ОПП за РВО «Магістр») та Людмила Циганенко (гарант ОПП за РВО «Бакалавр») представили проекти оновлених освітніх програм з урахуванням пропозицій, які було сформульовано під час засідань проектних та робочих груп. Під час обговорення ОПП стейкхолдерами було озвучено їх бачення ОПП та внесені деякі пропозиції щодо корегування назв окремих освітніх компонентів. До ОПП  РВО «Магістр» було додано новий ОК 11 «Технічна експлуатація інженерних мереж будівлі».

На зустрічі було прийнято рішення: врахувати пропозиції щодо корегування назв освітніх компонентів для ОПП «БЦІ» РВО «Бакалавр», розширити перелік ОК для ОПП «БЦІ» РВО Магістр  та внести їх до ОПП на 2023-2024  н.р.