ЗАСІДАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

В стінах будівельного факультету 29 листопада 2022 року  відбудеться засідання стейкхолдерів Освітніх програм освітніх ступенів “Бакалавр” та “Магістр” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. Зокрема до академічної спільноти долучаться представники підприємств будівельної галузі Сумщини.