Захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія відбувся згідно графіку захисту с 20 по 28 грудня 2021 року.

Захисту робіт передувала їх перевірка на антиплагіат, яка підтвердила унікальність кожної роботи, що було підтверджено протоколами рішення ради якості університету та експертної ради факультету.

Головою ДЕК було призначено Азізова Талята Нуредіновича – дійсного члена Академії будівництва України, професора, доктора технічних наук, завідувача кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності факультету професійної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. В склад комісії входили: к.т.н., доцент Циганенко Л.А. – декан будівельного факультету, Срібняк Н.М. – гарант ОП  Будівництво та цивільна інженерія ОС «Магістр», к.т.н., доцент кафедри БК, Роговий С.М. – д.т.н., професор кафедри БК,  Душин В.В.- к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівельних конструкцій, Луцьковський В.М. –  к.т.н., завідувач кафедри будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд, Драник О.І. – старший викладач кафедри будівельних конструкцій, секретар комісії.

На захисті також були присутні стейкхолдери ОП Будівництво  та цивільна інженерія ОС «Магістр», а саме: Шпота В.В. – директор НВП «Будівельна наука» Академії будівництва України, Гречаниченко  М.М. – директор ПрАТ “Сумський Промпроект”.

Відзначимо, що теми представлених кваліфікаційних робіт актуальні та досить різноманітні, всі вони мали дослідницький розділ та практичне спрямування.

Серед тематик кваліфікаційних робіт були тематики, що пов’язані з реконструкцією та випробуваннями конструкцій будівель та споруд, капітальним  ремонтом з метою підвищення енергоефективності будівлі.

Захист кваліфікаційних робіт свідчить про високий рівень використання сучасних наукових методів, об’ємно-планувальних, конструктивних, технологічних та організаційно-економічних досліджень та інформаційних технологій. Магістри аргументовано, логічно, послідовно та широко освітлювали прийняті рішення у магістерських роботах, обґрунтовували актуальність, мету, задачі та практичну значимість. Магістерські роботи відображають високий рівень фахової підготовки випускників, що відмічено комісією на чолі з головою ДЕК.

Враховуючі епідеміологічну обстановку з COVID-19 в світі, захистити свою кваліфікаційну роботу мали можливість здобувачі, які знаходились на карантині. Захист пройшов в режимі онлайн, використовуючи ZOOM технології. Відстань та знаходження навіть у різних містах не завадили Державній екзаменаційній комісії заслухати доповіді магістрантів, що супроводжувалися презентаціями, та отримати відповіді на запитання.

Колектив будівельного факультету від щирого серця вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт та здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»!!! Бажаємо кожному досягнути вагомих успіхів та втілити всі мрії в житті!!!