З 20.03.2023 по 24.03.23 року  на   факультеті будівництва та транспорту СНАУ проходив  захист кваліфікаційних робіт здобувачів РВО Магістр спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.

Незважаючи на значні труднощі, які пов’язані з військовим станом у країні,   захист кваліфікаційних робіт на факультеті будівництва та транспорту  був організований на високому рівні. Здобувачі освіти мали можливість захистити свої роботи як у режимі офф-лайн, так і з використанням дистанційних технологій.

Відзначимо, що теми представлених дипломних проектів актуальні та досить різноманітні та містять дослідницьку складову.   Висновки і рекомендації, що містяться в магістерських роботах, мають як теоретичне, так і практичне значення. Дипломні роботи були виконані на достатньому теоретичному та практичному рівні, здобувачі вищої освіти показали  знання та вміння застосовувати сучасні інженерні та наукові підходи, методології та методики дослідження.

Студенти магістратури будівельного факультету СНАУ вкотре доводять   спроможність ефективно навчатися в умовах невизначеності та воєнного стану.

 Колектив факультету будівництва та транспорту СНАУ від щирого серця вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт та здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»!!! Бажаємо нашим фахівцям втілити свої теоретичні знання в практичну діяльність з відбудови нашої країни.