Для налагодження взаємодії освіти і ринку праці та з метою удосконалення освітньоі програми «Автомобільні дороги та транспортні споруди»   ОС Бакалавр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на будівельному факультеті у дистанційному режимі було проведено засідання із стейкхолдерами.

Засідання розпочала декан будівельного факультету Циганенко Людмила, яка наголосила на потребі співпраці будівельного факультету із потенційними працедавцями та важливості участі стейкхолдерів у розробці та вдосконаленні освітньої програми.  Було  наголошено, що мета освітньоі програми   – забезпечити здобувачеві вищої освіти засвоєння знань у сфері будівництва доріг та транспортних споруд  та розвиток професійних умінь і навичок, що надасть можливість вільного доступу до працевлаштування та наукової діяльності.

Зокрема, у дискусії активну участь взяли гарант освітньо-професійноі програми «Автомобільні дороги та транспортні споруди»   к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Владислав  Душин і члени ради стейкхолдерів.

Від стейкхолдерів були присутні : Тетяна Дедилова, к.е.н. доцент кафедри економіки та підприємництва Харківського національного автодорожнього університету, Юрій Підлісний – майстер ремонтно-будівельної бригади ПП «Шляхрембуд», Юлія Буднік – представник RGM, group, Віталій Киричек – інженер – будівельник, ТОВ «Будпро2018».

Був обговорений план навчального процесу, дисципліни, що вивчаються, внесені корисні зауваження щодо підготовки студентів зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги та транспортні споруди»; проаналізований зміст освітніх компонентів і фахових компетентностей, потрібних для підготовки фахівців у даній сфері, які у подальшому стануть конкурентоспроможними на ринку праці.

Участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії здобувачів також  реалізується  через залучення стейкхолдерів до проведення практичних занять і публічних лекцій практиків, реалізації дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням молоді, проведенні всіх видів практик на підприємствах, дотриманні академічної доброчесності тощо.

Ця зустріч дала змогу розробникам даноі освітньоі програми  вивчити думку всіх сторін, які зацікавлені в конкурентоспроможності майбутніх випускників, що вплине на удосконалення якості сформованих освітньо-професійних програм.

Декан будівельного факультету, гарант  освітньо-професійноі програми та учасники засідання подякували стейкхолдерам за слушні пропозиції та зазначили, що висловлені думки будуть враховані під час перегляду навчальних планів й освітньо-професійних програм підготовки фахівців у сфері дорожнього будівництва.