15.02.24 відбулася зустріч робочої групи АДОР зі стейкхолдерами, були присутні: Безручко Артем Олександрович – директор ТОВ “Сумимостобуд”;
Макарюк Олексій Васильович – Генеральний директор групи компаній RGM group;
Сєліна Яна Вікторівна – Виконавчий директор групи компаній RGM group; Деділова
Тетяна Вікторівна – к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва Харківського НАДУ. Обговорювалися питання удосконалення освітніх програм зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та транспортні споруди» першого рівня вищої освіти. Стейкхолдери висловили готовність спряти практичній підготовці здобувачів вищої освіти; вказали на необхідність відповідності програмних результатів запитам сучасного дорожнього виробництва.
Зустріч була корисною та цікавою.