На будівельному факультеті 16 березня 2021 року з метою моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, в рамках оновлення освітніх програм для студентів ОС Магістр та ОС Бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» відбулося заплановане засідання основних стейкхолдерів факультету .
Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства. Ключовим завданням такої реформи є залучення та внутрішніх Участь стейкхолдерів дозволяє закладу вищої освіти виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної освітньої програми становитиме «якість освіти».
Метою зустрічі було долучення зовнішніх стейкхолдерів до оновлення освітніх програм, налагодження взаємодії студентів та викладачів під час обговорення освітніх програм  спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Участь у зустрічі взяли студенти–магістранти першого курсу, члени робочої (проектної) групи за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», представники відділу якості ліцензування та акредитації, представники деканату будівельного факультету, стейкхолдери провідних виробничих підприємств – ПАТ «Сумбуд»ТОВ “ВКП”НОТЕХС”НВП «Будівельна наука» Академії будівництва України, ТОВ «Кераймея», ПАТ «Сумбуд», ДПТП «Сумбудпроект».

В ході презентації учасники зустрічі обговорили  освітні програми та навчальні плани спеціальності,  внесли пропозиції щодо їх покращення, звернули увагу на аспекти освітніх програм, що можуть бути «особливістю» саме для Сумського регіону та запропонували рекомендації щодо практичного навчання студентів. Так, «особливістю» освітньої програми студентів освітнього ступеня магістр буде поглиблене вивчення напрямку «керамічні матеріали та конструкції» в рамках тісної співпраці з ТОВ «Кераймея», за напрямом екологічно безпечні, енергоефективні сучасні конструкції та їх технологічні рішення.