2022-2023

Консультанти та керівники кваліфікаційної роботи ОС Магістр

2021-2022

Графік виконання кваліфікаційної роботи ОС Магістр_192 2021-2022нр

Графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. для студентів денної форми будівельного факультету 

Методичні вказівки щодо виконання випускної магістерської  кваліфікаційної роботи на 2021-2022 н.р

Графік навчального процесу на будівельному факультеті заочної форми навчання на 2021-2022 н.р.

Робоча програма (силабус) ПП1 Переддипломна практика

2020-2021

Графік-виконання-розділів-кваліфікаційних-робіт192-Будівництво-та-цивільна-інженерія-ОС-Магістр 2020-2021

Графік проведення захисту кваліфікаційної роботи ОС Магістр 192 Будівництво та цивільна інженерія

Графік-навчального процесу на 2020-2021 н.р.для студентів будівельного факультету

Затвердження тем магістерських робіт студентів денної форми навчання 2020-2021 н.р.

Наказ про внесення змін до наказу 633-н 19.03.2021 Про затвердження тем магістерських робіт (денна)

Методичні вказівки щодо виконання випускної магістерської  кваліфікаційної роботи на 2020-2021 н.р

Графік подачі кваліфікаційних робіт ОС “Магістр” здобувачами вищої освіти денної (заочної) форми навчання

Затвердження тем магістерських робіт студентів заочної форми навчання 2020-2021 н.р.

Наказ про внесення змін до наказу 762-н 07.04.2021 Про затвердження тем магістерських робіт (заочна)

2019-2020

Програма до комплексного іспиту “Магістр” 2019 – 2020 н.р.