2023-2024

Контрольні дати виконання та захисту кваліфікаційної роботи СО Магістр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» у 2023-2024 н.р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботи в галузі знань: 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контрольні дати виконання  та захисту кваліфікаційної роботи СО “Магістр” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія ” у  березні 2023-24 н.р.

 

2022-2023

Консультанти та керівники кваліфікаційної роботи ОС Магістр

ІНСТРУКЦІЯ щодо дистанційного складання державної атестації студентами 2 го
курсу ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» весняному семестрі 2023-н.р.

2021-2022

Графік виконання кваліфікаційної роботи ОС Магістр_192 2021-2022нр

Графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. для студентів денної форми будівельного факультету 

Методичні вказівки щодо виконання випускної магістерської  кваліфікаційної роботи на 2021-2022 н.р

Графік навчального процесу на будівельному факультеті заочної форми навчання на 2021-2022 н.р.

Робоча програма (силабус) ПП1 Переддипломна практика

2020-2021

Графік-виконання-розділів-кваліфікаційних-робіт192-Будівництво-та-цивільна-інженерія-ОС-Магістр 2020-2021

Графік проведення захисту кваліфікаційної роботи ОС Магістр 192 Будівництво та цивільна інженерія

Графік-навчального процесу на 2020-2021 н.р.для студентів будівельного факультету

Затвердження тем магістерських робіт студентів денної форми навчання 2020-2021 н.р.

Наказ про внесення змін до наказу 633-н 19.03.2021 Про затвердження тем магістерських робіт (денна)

Методичні вказівки щодо виконання випускної магістерської  кваліфікаційної роботи на 2020-2021 н.р

Графік подачі кваліфікаційних робіт ОС “Магістр” здобувачами вищої освіти денної (заочної) форми навчання

Затвердження тем магістерських робіт студентів заочної форми навчання 2020-2021 н.р.

Наказ про внесення змін до наказу 762-н 07.04.2021 Про затвердження тем магістерських робіт (заочна)

2019-2020

Програма до комплексного іспиту “Магістр” 2019 – 2020 н.р.