ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ CУМСЬКОГО НАУ 16 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства. Ключовим завданням такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення освітніх програм.
Участь стейкхолдерів дозволяє закладу вищої освіти виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної освітньої програми становитиме «якість освіти».

СТЕЙКХОЛДЕРАМИ у підготовці кваліфікованих фахівців певної спеціальності є фізичні та/або юридичні особи, що зацікавлені у розвитку системи освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу.

ШАНОВНІ СТЕЙКХОЛДЕРИ – ЗДОБУВАЧІ, ВИПУСКНИКИ, АКАДЕМІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ, ПАРТНЕРИ, РОБОТОДАВЦІ!

Своєю думкою Ви можете позитивно вплинути на якість викладання в Сумському національному аграрному університеті. Думка кожного з Вас важлива для майбутнього університету. Шляхом участі в обговоренні освітніх програм будівельного факультету, Ви маєте реальну можливість підвищити якість освіти, запропонувати бажані зміни та виразити власні враження від освітніх програм під час їх обговорення – персонально, надіслати рекомендації на електронну пошту факультету: budf@snau.edu.ua або поштову адресу Сумського НАУ (40000, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160).

Система обговорення освітніх програм є відкритою, а свобода висловлювання та конструктивна критика належать до пріоритетів розвитку нашого університету, спеціальностей, відтак кожна думка є важливою й буде почутою.

16 березня 2021 року о 12.00 в ауд. 430е відбудеться обговорення з рецензентами-стейкхолдерами освітніх програм на 2021-22 навчальний рік за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  З інформацією щодо освітніх програм ви можете ознайомитися за посиланнями:

  1. Проект ОП для “ОС Бакалавр” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”
  2. Проект ОП для “ОС Магістр” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”