Нагорний Микола Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України
E-mail: stroifakultet@gmail.сom

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=y9mBOHIAAAAJ

Researcher ID: X-9116-2018

Scopus Author ID: 57212660371; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212660371

Народився 04 червня 1948 року
Трудову діяльність почав з 1966 року токарем в котельному цеху заводу ім. Фрунзе. З 1967 -1969 рр. служба в армії. З 1969 року навчання в Сумському технікумі, потім в Харківському інженерно - будівельному інституті. Працював у будівельних організаціях м. Суми на посадах майстра виконроба, старшого виконроба, головного інженер СМУ, головного інженера тресту Сумжитлобуд, головним інженером проектно-будівельного об’єднання Сумжитлобуд, начальником проектно-будівельного об’єднання Сумжитлобуд. З 1994 -2007 голова правління ВАТ Сумжитлобуд. Приймав активну участь у будівництві та введенні в дію споруд хімічної, легкої промисловості, машинобудування, комунального будівництва, унікальних споруд побутового призначення та житла. Приймав активну участь у будівництві Сумського НАУ. З 2007 року декан будівельного факультету Сумського національного аграрного університету. Є керівником наукового гуртка студентів та керівником дипломних робіт студентів - магістрів. Видано біля 38 наукових та методичних праць.
Сьогодні свій багатий трудовий досвід використовує у вихованні майбутніх фахівців будівельної справи.
Основні навчальні дисципліни: Зведення і монтаж будівель та споруд
Напрям наукових досліджень: Жорсткість та міцність залізобетонних елементів з тріщинами за дії кручення та згину з крученням
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика: ГДТ обстеження житлових будинків та випробування паль з ПАТ «Сумбуд» та житлово-комунальною конторою м. Кролевець.