Савченко Олександр Сергійович

Кандидат технічних наук
E-mail: savushka.sumy@gmail.com

Scopus ID:57216486263

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216486263

Google Scholar http://surl.li/usuvd

 

Народився 13 квітня 1975 року в м. Кобрин, Брестська обл., Білорусь.
1992-1997 – навчання на будівельному факультеті Сумського сільськогосподарського інституту.
1997-2001 – навчання в аспірантурі Сумського державного аграрного університету.
1997-2001 – працював в Сумському ЦНДПпромбудов (Центр наукових досліджень та проектування промислових будинків) на посадах молодший спеціаліст, інженер, заступник директора.
З 2001 року працював в Сумському національному аграрному університеті на посадах заступник начальника відділу капітального будівництва, асистент, старший викладач, доцент, заступник декана будівельного факультету.
2004 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» на тему «Сумісна робота плит та ригелів у складі диска перекриття».
Основні навчальні дисципліни: «Конструкції з дерева та пластмас», «Проектування конструкцій з дерева та пластмас», «Технічна експертиза будівель та споруд»
Напрям наукових досліджень: Сумісна робота елементів будівель і споруд
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика: ГДТ «Уточнення проектних завдань з консервації садиби Лещинських», «Реконструкція ангару зберігання сільськогосподарського транспорту під "полігон точного землеробства"», «Обстеження і надання рекомендацій по влаштуванню фундаментів, стін і покрівлі при добудові дитячого садка "Сонечко" в с. В.Сироватка».
Підвищення кваліфікації (стажування): Know How on Quallity Management: CULS Experiences, Czech Republic development cooperation, 4.10.2016