Сіробаба Віталій Олексійович

Доцент кафедри будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд, кандидат технічних наук

Електронна пошта:  Vitalij.sirobaba@gmail.com

Web of science: 57214221894

SС: 57214221894  ( http://surl.li/lvkhy)

Orcid: 0000-0001-9187-638X

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jG3YkZMAAAAJ&hl=ru

 

Освіта і навчання

Народився 17.04.1992 р. в c. Косівщина Сумського р-н., Сумської області;

2007-2013рр. Сумський будівельний коледж, бакалавр, інженер-будівельник;

2013-2014рр. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, магістр, інженер-будівельник;

2014-2018рр. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, аспірант, спеціальність 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди;

2019р Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кандидат технічних наук, спеціальність 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Основні навчальні дисципліни

За спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерна та комп’ютерна графіка в будівництві,  Новітні технології будівельного виробництва, Комп’ютерні технології в будівництві;

Напрям наукових досліджень

Сталезалізобетонні конструкції на легких бетонах. Тема дисертації доктора наук: «Несуча здатність та деформативність сталезалізобетонних конструкцій з легких бетонів».

Стажування та/чи підвищення кваліфікації:

 1. VDC Engineer 2.1 Basic, Revit 2019. Autodesk Authorized Academic Partner «BUILDIT UKRAINE», Certificate of completion EM1206509906134439930, онлайн (41-100 годин) (2019 р.)
 2. VDC Engineer 2.1 Basic, Navisworks Manage 2018. Autodesk Authorized Academic Partner «BUILDIT UKRAINE», Certificate of completion EM1206509906124439930, онлайн (17-24 годин) (2019 р.)
 3. Курс VDC Engineer0 Basic, сертифікат IY-000261, онлайн (2019 р.)
 4. Сертифікат успішного закінчення курсу «Освітні інструменти критичного мислення» Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus від 06.10.2020р. 60годин (2кредити ECTS)
 5. Сертифікат успішного закінчення курсу «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? Teachers College (Колумбійський університет, США)» Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus від 12.2021р. 20годин (0.7 кредити ECTS)
 6. Підвищення кваліфікації «Дистанційні технології навчання як природний етап еволюції традиційної системи освіти при викладанні навчальної дисципліни «Комп’ютерне проектування та 3D-графіка» 21.02 – 25.02.2022 Сумський державний університет 30 годин.
 7. Сертифікат про підвищення кваліфікації з 6 бетрезня 2023р. по 16 березня 2023р. підвищив кваліфікаіцію за курсом «Основи розрахунку будівельних конструкцій» 30 ак.год/1 кредит. ECTS

Основні науково–методичні публікації
Публікації в науково–метричній базі Scopus

 1. Oleksandr Semko, Viktor Dariienko, Vitaliy Sirobaba. Deformability of Short Steel Reinforced Concrete Structures on Light Concrete. International Journal of Engineering & Technology. Vol. 7, № 3.2, (2018), рр. 370–375 (НМБД Scopus).
 2. O. Semko, N.M. Mahas, O.G. Fenko, V.O. Sirobaba, A.V. Hasenko. Stability of light steel thin-walled structures filled with lightweight concrete [Electronic resourse] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. . – 2019. – Vol. 708 : Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings, 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine. – doi:10.1088/1757-899X/708/1/012071 – URL : https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/708/1. (НМБД Scopus)
 3. Semko, O.V., Hasenko, A.V., Kyrychenko, V.A. & Sirobaba, V.O. (2020). The rational parameters of the civil building steel frame with struts. Lecture Notes in Civil Engineering book series, 73, 235-243. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_25 (НМБД Scopus).
 4. Hasenko, A.V., Semko, O.V., Drobotia, O.V. & Sirobaba, V.O. (2020). Experimental and numerical studies of nodes of light steel-reinforced concrete structures. Proceeding of the 2020 session of the 13th fib Intern. PhD-Symposium In Civil Engineering. Paris, France. 173-178. (НМБД Scopus).

Публікації у фахових виданнях