Філії кафедр будівельного факультету СНАУ

Договір про створення філії кафедр будівельного факультету СНАУ на базі Територіального інституту ПрАТ “СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ”

Договір про створення філії кафедр будівельного факультету СНАУ на базі ТОВ “Керамея”

Положення про філію кафедр будівельного факультету СНАУ та ТОВ “Керамея”

Положення про філію кафедр будівельного факультету СНАУ та Територіального інституту ПрАТ “СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ”

 

Договори про співпрацю щодо використання програмного забезпечення

Ліцензія на використання в навчальному процесі програмного комплексу SOFiSTiK

Договір на використання в навчальному процесі програмного комплексу SOFiSTiK

Договір про співпрацю з ТОВ ЛІРА

Ліцензія на використання в учбовому процесі комплекту для розрахунку та проектування будівельних конструкцій ПК Ліра

Договір про співпрацю з ТОВ БАКОТЕК ЛТД GRAPHISOFT CENTER UKRAINE

Договір про співпрацю між Сумським НАУ   та  ArCADia  (Польща)

 

Договори про співпрацю з підприємствами:

Договір про співпрацю між СНАУ та Спільним українсько-британським ТОВ “Нива Переяславщини”

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ з Державним дорожнім науково дослідним інститутом імені М.П.Шульгіна

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ між СНАУ та Асоціацією будівельників СУМИБУДКОМПЛЕКС та гільдією архітекторів

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ ONUR СНАУ

Науково-виробниче підприємство «Будівельна наука» Академії будівництва України

Виробничо-комерційне підприємство в формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Керамейя»

Договір про створення філіі кафедр будівельного факультету СНАУ на базі ТОВ КЕРАМЕЯ

Публічне акціонерне  товариство “СУМБУД”

ТОВ Будсервіс

Договір про співпрацю ДП ПАТ СУМБУД Головна випробувальна лабораторія в будівництві

Договір про співпрацю між СНАУ та ТОВ ТОРГОВИЙ БУДИНОК ІМПЕРАТИВ

Договір про співпрацю ТОВ РОАД КОНСТРАКШН СНАУ

Договір про співпрацю АМК РЕМ-БУД СНАУ

Договір про співпрацю між ТОВ НВП АРХБУДПЕМ та СНАУ

Договір про співпрацю ДПТП СУМБУДПРОЕКТ АТ СУМБУД з СНАУ

Договір про співпрацю ВПК ТОВ ЕРІДАН СНАУ

Договір про  співпрацю  ТОВ Сумський інститут архітектурного планування СНАУ

 

Договори про співпрацю з  навчальними закладами:

Угода про спільну участь за програмою студентської академічної мобільності НУВГтаП – СНАУ

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29

Угода з Ченстоховським політехнічним університетом (Politechnika Częstochowska) 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Договір про міжнародну академічну мобільність  з Державним університетом в Нісі (PAŃSTWOWА WYŻSZА SZKOLА ZAWODOWА W NYSIE), Польща

Договір про співпрацю між Сумським НАУ   та  ArCADia  (Польща)

Договір про співпрацю між Сумським  НАУ  та University of applied sciences in Nysa

Меморандум про порозуміння  між Сумським НАУ та Munich University of Applied Sciences 

Угода про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Полтавською державною аграрною академією та Сумським національним аграрним університетом

MEMORANDUM between LATVIA UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES AND TECHNOLOGIES and SUMY NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY