1. Положення магістр

2. Положення бакалавр

3. Графік навчального процесу на осінній семестр 2020 н.р.

4. Затвердження тем магістерських робіт студентів денної форми навчання 2021 року випуску

5. Затвердження тем магістерських робіт студентів заочної форми навчання 2021 року випуску

6. Графік виконання дипломного проекту ОС “Магістр”

7. Графіки консультацій керівників та консультантів дипломного проекту ОС “Магістр”