Історія кафедри

Кафедра будівельного виробництва будівельного факультету СНАУ була створена в 1995 році. Перший завідувач кафедри д.т.н.,професор Філатов Л.Г. Перші викладачі : доцент Бєловол В.В., доцент Павлов В.В., к.е.н., доцент Карташова І.М., к.т.н., доцент Гвоздь В.С., к.т.н., доцент Коротков С.М., к.т.н., професор Кожушко В.П., к.т .н., доцент Ткачов О.В., ст. викл. Липницький Р.Б.
В зв’язку з реорганізацією структури управління СНАУ в 2003 році будівельний факультет відійшов до складу інженерно-технологічного факультету, а в 2005 році – знову створено будівельний факультет з трьома випускними кафедрами: архітектури та інженерних вишукувань, будівельних конструкцій, будівельного виробництва. З 2005р. по 2018 р. кафедру очолював к.т.н., професор В.П. Кожушко. З 2018 р по 2019 р тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри к.т.н., доцент О.С. Савченко. З 2019 року очолив кафедру виробництва д.т.н., доцент Гасій Григорій Михайлович.