Основні напрямки наукової роботи кафедри будівельного виробництва:
• створення нових універсальних ресурсоекономних конструктивних рішень для будівель і споруд, а також розроблення енергоощадних технологій виробництва створених конструкцій;
• використання місцевих матеріалів та відходів промислового виробництва у будівництві;
• обстеження та розробка рекомендацій експлуатаційної надійності баз будівельних та інших організацій і підприємств;
• проведення польових випробувань індустріальних та набивних паль статичним вдавливающим навантаженням;
• еколого-економічна та соціальна оцінка ефективності інженерних споруд в АПК.