Гольченко Микола Федорович (старший викладач)

Старший викладач кафедри будівництва та експлуатації будівель,
доріг та транспортних споруд 

E-mail: holchenko.n@gmail.ua

Мобільний телефон: +38 095 465 28 75

Гольченко М.Ф. CV

Освіта і навчання:

Народився 06.11.1950 р. в с. Золотарівка Сумського району Сумської
області.
1965 рік – закінчив 8 класів Кіндратівської школи і поступив до
Сумського будівельного технікуму.
1969 рік – закінчив Сумський будівельний технікум за спеціальністю
«Промислове та цивільне будівництво».
1969 рік – 1971 рік – служба в лавах Збройних сил СРСР.
1977 – закінчив Харківський інженерно-будівельний
інститутіт за спеціальністю: «Промислове та
цивільне будівництво».

Трудова діяльність:

1971 рік – 1977 рік – Будівельно – монтажне управління
«Культпобудбуд» тресту «Сумжитлобуд» – інженер виробничо-технічного
відділу, заступник начальника відділу.
1977 рік – 1983 рік – начальник кошторисно – договірного відділу
тресту «Сумжитлобуд»
1983 рік – 1988 рік – начальник будівельно – монтажного управління
«Культпобудбуд» тресту «Сумжитлобуд».
1988 рік – 1994 рік – заступник керуючого трестом «Сумжитлобуд» з
економічних питань.

1994 рік – 2009 рік – директор комунального підприємства «Фонд
інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» Сумської обласної
ради.
2011 рік – старший викладач кафедри будівельного виробництва.

Основні навчальні дисципліни: «Організація будівництва», «Організація
будівництва (спецкурс)», «Технологія будівельного виробництва».

Науково-методична робота:
Підготовка методичних рекомендацій з дисципліни “Організація
будівництва” для студентів денної та заочної форм навчання